FAKTA: Vækstudvalgets anbefalinger til vækst i yderområder

Vækstudvalget har tirsdag præsenteret sine anbefalinger til, hvordan man skaber mere vækst på landet.

Vækstudvalget er en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for Landbrug & Fødevarer, Danske Rederier, Horesta, SMVdanmark, Nykredit og Landdistrikternes Fællesråd.

Udvalget har tirsdag præsenteret sit bud på, hvordan man kan skabe vækst i de 46 land- og yderkommuner.

Udvalget har afleveret 18 anbefalinger inden for fem områder. De følger nedenfor med eksempler på konkrete tiltag:

* Bedre adgang til finansiering

Det foreslås, at beløbsgrænsen for vækstlån hos Vækstfonden reduceres fra 1 million kroner til 500.000. Dermed vil fere kunne få gavn af ordningen.

* Nemmere rekruttering af arbejdskraft.

Der skal ifølge udvalget skabes større incitamenter til at oprette uddannelsespladser i landdistrikterne.

* Styrket konkurrenceevne.

Flere mindre kommunale udbud, hvor små og mellemstore virksomheder kan byde med.

* Sammenhængende infrastruktur.

Yderligere sænkning af færgetaksterne.

* Flere lokale udviklingsinitiativer.

Uddeling af pris til virksomheder, der gør en ekstraordinær indsats for at udvikle lokalsamfundet.

Kilde: Rapporten "Mere vækst på landet", udgiver af Vækstudvalget.

/ritzau/