FAKTA: Regeringen vil ændre regler for patienterstatning
Regionerne er oppe i det røde felt over dele af et lovforslag, der ændrer reglerne for patienterstatning.

Et lovforslag om ændrede regler for patienterstatning giver anledning til panderynker hos Danske Regioner.

Læs om forslaget her.

* Lovforslaget kan ifølge Danske Regioner koste de fem regioner årlige ekstra udgifter på mellem 60 og 90 millioner kroner.

* Det er udgifter, som regionerne ifølge eget skøn påføres, fordi erstatningsordningen udvides til også at omfatte erstatning for fejl begået af autoriserede sundhedspersoner ansat i private virksomheder.

* En anden del af lovforslaget handler om bedre retssikkerhed for patienter, der er blevet tilkendt erstatning efter eksempelvis en fejloperation.

* Det har været et kritikpunkt, at regionerne i stigende grad anker afgørelser om patienterstatning, således at patienter risikerer at skulle tilbagebetale erstatninger, flere år efter at de har fået den.

* Lovforslaget freder patienten således, at en udbetalt erstatning ikke kan kræves tilbagebetalt, hvis det er regioner, kommuner, forsikringsselskaber eller staten, der anker afgørelsen.

* Forslaget har været i høring hos en række interessenter og skal derefter videre til politisk behandling på Christiansborg.

Kilder: Danske Regioner, Udkast til lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet.

/ritzau/