FAKTA: Kirker behøver ikke følge ligebehandlingsloven

Folkekirken og andre trossamfund er undtaget fra ligebehandlingsloven, når der skal ansættes præster.

Jyllands-Posten har foretaget en rundspørge blandt kvindelige præster. Her svarer cirka en fjerdedel, at de har været udsat for kønsdiskrimination.

Der gælder særlige regler, når folkekirken og andre trossamfund skal ansætte nye præster.

Her kan du blive klogere på reglerne, der omfatter - og ikke omfatter - området:

* Ligebehandlingsloven skal sikre, at kvinder og mænd behandles ens i arbejdslivet. Det betyder eksempelvis, at en arbejdsgiver ikke må foretrække det ene køn frem for det andet. Derfor må man normalt ikke annoncere efter et bestemt køn i et stillingsopslag.

* Ansættelse af præster i kirker og andre trossamfund er undtaget fra ligebehandlingslovens regler om ligebehandling af mænd og kvinder ved ansættelse.

* Ifølge Den Danske Præsteforening betyder det, at der ud fra en teologisk begrundelse lovligt kan lægges vægt på køn i ansættelsessituationen.

* Man må dog ikke lægge vægt på, om det er sandsynligt, at præsten skal på barsel ved ansættelsen.

* Det kan dog være i strid med ligebehandlingsloven, hvis menighedsrådet i stillingsopslaget skriver, at det foretrækker en mand, hvis det ikke er begrundet i menighedsrådets kirkesyn.

* Det er dog i orden, hvis begrundelsen for ønsket om at ansætte en mand er, at der i forvejen er en kvindelig præst ansat i sognet.

* Der er ingen regler, der tilsiger, at en præst eller andre i kirken må nægte at samarbejde på baggrund af køn.

Kilder: Den Danske Præsteforening, Else Marie Wiberg Pedersen, lektor i teologi ved Aarhus Universitet og retsinformation.dk.

/ritzau/