FAKTA: Fra 2028 kan du benytte Femern-forbindelsen
Hvis det går som planlagt, kan man i 2028 køre til Tyskland i bil eller tog i en tunnel under Femern Bælt.

Rederierne Scandlines og Stena Line har stævnet Finansministeriet for at få trukket støtten til Femern-forbindelsen tilbage.

Læs mere om forbindelsen her:

* Danmark og Tyskland underskrev 3. september 2008 en aftale ("Statstraktaten") om en fast forbindelse over Østersøen. I 2009 blev traktaten ratificeret af den tyske Bundestag og Folketinget.

* Byggeriet af tunnelen under Femern Bælt begynder efter planen i 2020 og skal være færdigt i 2028.

* Forbindelsen mellem Rødbyhavn på Lolland og Puttgarden på den tyske ø Femern bliver cirka 18 kilometer lang.

* Sænketunnelen af beton vil bestå af ét servicerør og fire trafikrør: To rør til en tosporet motorvej og to andre rør med hver ét jernbanespor.

* Prisen anslås til 52,6 milliarder kroner og tilbagebetalingstiden til cirka 36 år. Danmark har påtaget sig finansieringen - bortset fra de tyske landanlæg.

* Det indebærer, at Femern-tunnelen og de danske landanlæg finansieres, bygges og drives af Danmark, som også får alle indtægter fra trafikken gennem tunnelen. Tyskland betaler alene sine egne landanlæg.

* Byggeriet af Femern Bælt-forbindelsen er brugerbetalt under statsgarantimodellen, som også kendes fra forbindelserne over Storebælt og Øresund.

* EU-Kommissionen har udnævnt Femern-forbindelsen til et prioriteret projekt og har foreløbig tildelt projektet 1,4 milliarder kroner i støtte til projektering - samt 4,4 milliarder kroner til anlægsudgifter.

* 13. december 2018 afgjorde EU-Domstolen imidlertid, at EU-Kommissionens undersøgelse af, om Danmark har ydet ulovlig statsstøtte til projektet, skal gå om. Det får ifølge Femern A/S ingen konsekvens for finansieringen af tunnelprojektet.

* 28. december indgik de tyske politikere i Slesvig-Holsten en politisk aftale om godkendelse.

* I Tyskland har der været 13.000 indsigelser mod projektet, i Danmark kun 42. Danmarks Naturfredningsforening har ikke protesteret, fordi miljøerfaringerne fra de faste forbindelser over Storebælt og Øresund blev langt bedre end frygtet.

* 15. februar har Scandlines og Stena Line stævnet Finansministeriet for at standse lån og garantier til Femern A/S.

Kilde: Ritzau.

/ritzau/

via Listen To News