FAKTA: Fagforeningers medlemmer skal stemme om forlig
Efter at statens forhandlinger om en ny overenskomst faldt på plads lørdag aften, ser en konflikt umiddelbart ud til at være afværget. Billedet viser topforhandlerne, da de præsenterer aftalen foran Forligsinstitutionen, blandt andre Sophie Løhde og Flemming Vinther. Foto: Jens Nørgaard Larsen/Scanpix
Nu er det op til medlemmerne af de forskellige organisationer, om en storkonflikt skal bryde ud trods forlig.

Efter at der er forhandlet en overenskomstaftale på plads på alle offentlige områder, er den overhængende risiko for storkonflikt umiddelbart afværget.

Men i de kommende uger er det op til fagforbundenes medlemmer at bestemme, om det, deres forhandlere har fået igennem over for arbejdsgiverne, er godt nok.

Formelt skal også arbejdsgivernes baglande godkende aftalerne.

Der er altså fortsat risiko for konflikt på områder, der måtte forkaste forliget. Se mere her:

* De kommende to uger skal alle organisationer en sidste gang til forhandlingsbordet for at forhandle om afsatte puljer til netop deres områder. Derefter kan organisationerne præsentere den færdige aftale for deres medlemmer. Det skal ske 11.-12. maj.

* I de fleste organisationer sendes aftalen til urafstemning blandt medlemmerne, mens det i andre godkendes eller forkastes af for eksempel et repræsentantskab.

* Fagforeningerne har bestemt, at der skal et afstemningsresultat i hus for hver enkelt organisation. De har altså ikke benyttet sig af en mulighed for at kæde afstemningerne sammen.

En sammenkædet afstemning ville have kunnet betyde, at et nej fra et enkelt fagforbund for eksempel på det kommunale område kunne overtrumfes, hvis øvrige forbund for kommunalt ansatte stemte ja.

* Lærernes formand, Anders Bondo Christensen, formulerer det således på Twitter:

- Jeg har netop bedt om, at det IKKE bliver et sammenkædet mæglingsforslag, så lærerne selv kan stemme om aftalen.

* Afstemningsresultaterne skal være klar i starten af juni - formentlig den 6. juni.

* Hvis en organisation forkaster forliget, bryder en konflikt ud for det pågældende område.

* På statens område er alle organisationerne under Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) kædet sammen, så det enten er et samlet nej eller ja på statens område.

* Forligsmanden har mulighed for at sammenkæde resultaterne i alle sektorer, så et samlet resultat tæller for alle. Men det er kun, hvis hun har fremsat en mæglingsforslag. For regioner og kommuner gælder denne gang, at parterne endte med at blive enige selv.

* Også arbejdsgiverne skal have opbakning til aftalen i deres bagland.

* I kommunerne skal et forhandlingsresultat endeligt godkendes hos Kommunernes Lønningsnævn.

* I Regionerne er det Regionernes Lønnings- og Takstnævn, der skal give den endelige godkendelse.

* I staten er det topforhandleren, innovationsminister Sophie Løhde (V), selv, der har mandat til at forhandle og underskrive en aftale på statens vegne.

Kilder: KL, Danske Regioner, Finansministeriet, Aalborg Universitet, Forligsinstitutionen og Lægeforeningen.

/ritzau/