EU lukker klagesag om dansk vindmølle-park
I højt antal og fra hele verden kæmpede aktivister i 2010 for at stoppe træfældningen i Østerild Klitplantage ved Thy. Foto: Polfoto, Cathrine Ertmann
Naturfredningsforening fik ikke medhold i EU-klage over kæmpemøller. Klagen gav alligevel pote, mener DN.

EU-Kommissionen har lukket sagen om testcentret for kæmpevindmøller i Østerild i Thy.

Det oplyser Danmarks Naturfredningsforening (DN), som i august 2010 klagede til Kommissionen og EU-Parlamentet over loven om testcentret.

DN mente, at centret var i strid med EU's direktiver om levesteder (habitater) og VVM-undersøgelser, der skal vurdere konsekvenserne for miljøet ved store anlægsarbejder.

Men selv om sagen nu er lukket i Bruxelles, noterer DN sig alligevel en række point i sagen, siger naturpolitisk medarbejder Nora Skjernaa Hansen i en pressemeddelelse.

- Kommissionen anerkender, at der var en mangelfuld proces, og at den nødvendige viden blev tilvejebragt i små bidder helt frem til lovens vedtagelse, siger hun.

Kommissionen konkluderer ifølge DN, at den hårde kamp mod testcentret har betydet, at der nu er iværksat et relativt omfattende overvågningsprogram.

Det betyder, at det bliver muligt - hvis der er politisk vilje - at tilpasse projektet til eventuelle uforudsete konsekvenser for naturen. DN er dog stadig utilfreds med, at projektet blev gennemført uden undersøgelser af trækfuglenes ruter i området.

Naturfredningsforeningen fremhæver, at det efter den store folkelige modstand lykkedes at få barberet den planlagte fældning af skov ned fra 1500 ha (15 kvadratkilometer) til forventet 266 ha.

Miljøministeriet har udsendt en plan om placering af 500 MW vindmøller i kystnære områder. Høringsfristen er 26. august 2012, og DN gransker nu forslaget.

Foreningen glæder sig til en ny møllehandlingsplan, der kan bringe landbrugsområder i spil til fremtidens store vindmøller på land.

- Det er helt nødvendigt for at beskytte de få uforstyrrede naturområder, vi har tilbage i Danmark, og mindske fragmenteringen af naturen, siger Nora Skjernaa Hansen.