"Det står ikke skrevet i runesten, at ufaglærte skal have dårligere helbred end andre"
Næstformand i 3F Tina Christensen kalder det nedslående, at der er en kæmpe ulighed i sundhed. Foto: 3F.
Ny undersøgelse viser, at fire ud af ti 3F-medlemmer sidste år meldte sig syge på jobbet en eller flere gange på grund af dårligt helbred. Næstformand i 3F Tina Christensen kræver handling fra både politikere og arbejdsgivere.

Næsten fire ud af ti 3F-medlemmer har meldt sig syge på jobbet en eller flere gange på grund af smerter inden for det seneste år. 

Det svarer til, at cirka 100.000 rengøringsassistenter, jord- og betonarbejdere, murere og andre medlemmer af 3F har været sygemeldte på grund af smerter i for eksempel ryg eller knæ. 

Hvert tyvende medlem af 3F har endda været i så stort et smertehelvede, at de har været nødt til at sygemelde sig fra arbejdet ti gange eller mere.

Det viser en helt ny undersøgelse, som Analyse Danmark har gennemført for fagforbundet 3F.

Nedslående  

Næstformand i 3F Tina Christensen kalder det nedslående, at så mange ufaglærte og kortuddannede 3F’ere hver eneste dag må stemple ud af arbejdsmarkedet, fordi de plages af slid og smerter forårsaget af arbejdet.

- Det er påtrængende at få gjort noget ved de store helbredsproblemer, som mange lønmodtagere slås med, fordi de har et fysisk hårdt arbejde, siger hun.

Tillidsmand i det århusianske firma Hustømrerne, Mads Lambæk, mener også, at det haster med en sundhedsindsats overfor lønmodtagere med fysisk nedslidende arbejde. 

- Rigtig mange af mine kolleger klager over dårlig ryg og smerter i knæene og må jævnligt melde sig syge en dag eller to. Det er simpelthen slid, siger han.   

3Fs undersøgelse stemmer overens med en netop offentliggjort undersøgelse fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA). Den viser, at andelen af lønmodtagere, der har smerter flere gange ugentlig på grund af jobbet, er steget fra 31,1 til 35,6 procent fra 2012 til 2016.

Smerter på grund af job giver sygemeldinger i stribevis  

 

Hvor mange gange har du indenfor det seneste år været sygemeldt på grund af smerter?

 

Andel i procent

Mere end 10 gange

4

7 – 10 gange

1

4 – 6 gange

4

1 – 3 gange

30

Aldrig

61

Kilde: Analyse Danmark for 3F. Undersøgelse blandt 1.010 3F-medlemmer gennemført 2. – 8. maj 2017.

 

 

UDVID

Andelen af lønmodtagere, der ifølge NFA har svært ved at udføre deres arbejde på grund af smerterne, er i samme periode vokset fra 4,4 til 5,5 procent. De faggrupper, der er hårdest ramt, er også blandt 3F’s medlemsgrupper, nemlig malere, gartnere, kokke og tjenere.  

Næstformanden i 3F pointerer, at der er en direkte sammenhæng mellem hvilken type arbejde, man har, og ens helbred. Rengøringsassistenter inden for privat service og jord- og betonarbejdere har simpelt hen markant flere sundhedsproblemer end en kommunal kontorassistent eller en kemiingeniør.  

- Der er en stor ulighed i sundhed, og den er desværre ikke blevet mindre med årene. Det er ikke en ulighed, der står skrevet i hverken runesten eller grundlov, fastslår hun.

Tillidsrepræsentanter har sundhedsnøglen 

En af nøglerne til at bekæmpe 3F’ernes dårlige helbred er tillidsrepræsentanterne, anfører hun.

- Det er tillidsrepræsentanterne, der skal skubbe på ude på arbejdspladserne, så arbejdsgiverne gør mere for at sikre et godt arbejdsmiljø. Men også for at motivere kollegerne til at bruge de mange sundhedstilbud, der allerede er på mange arbejdspladser, siger Tina Christensen.

Hun glæder sig over, at en undersøgelse blandt 3F’s tillidsrepræsentanter viser, at de meget gerne vil være drivkraft i at knække den uretfærdige ulighed i sundhed.

Samtidig viser undersøgelsen, at tillidsrepræsentanterne meget gerne ser virksomheden spille en aktiv rolle og tage ansvar for de ansattes sundhed med rygestopkurser, fælles motionsordninger, helbredstjek og sundhedsforsikringer.     

Sundhedstilbud skal være frivillige 

Kun hver tyvende tillidsrepræsentant mener, at virksomheden ikke skal blande sig i forhold til sundhed.

Til gengæld mener to ud af tre tillidsrepræsentanter i 3F, at virksomheden skal komme med sundhedstilbud, men at det skal være frivilligt om medarbejderne deltager.

Hver tredje tillidsrepræsentant mener, at arbejdsgiveren skal spille en aktiv rolle, tilbyde sundhedsordninger og være opsøgende og presse på i forhold til medarbejderne.

Havde 3F gennemført en tilsvarende undersøgelse for ti år siden, er Tina Christensen overbevist om, at langt flere tillidsrepræsentanter havde vendt tommelfingeren nedad til, at virksomhederne skulle interessere sig for medarbejdernes helbred. 

- Hver fjerde 3Fer er allerede død eller på førtidspension, inden de fylder 60 år. Det opleves med rette som både urimeligt og uretfærdigt, og derfor vil tillidsrepræsentanterne gerne bidrage til at forbedre sundheden, siger hun.

Ny forening skal skabe lighed i sundhed 

I løbet af de næste uger forventes VLAK-regeringen at præsentere deres plan for at hæve pensionsalderen yderligere. 3F bekæmper en højere pensionsalder med næb og klør. 

- Der står ikke et ord i regeringsgrundlaget om at bekæmpe ulighed i sundhed, selvom vi skal arbejde længere. Derfor efterlyser vi en langt større indsats og nogle ambitioner for at sikre alle på arbejdsmarkedet lige muligheder for et godt helbred, fastslår Tina Christensen.

Derfor stifter 3F i samarbejde blandt andet Dansk Sygeplejeråd, Danske Fysioterapeuter og en stribe andre organisationer nu en ny forening med navnet ’Forum for Lighed i Sundhed’. Foreningen skal skubbe på for at komme den stigende ulighed i sundhed til livs.

Halter efter Norge og Sverige 

Formanden for den nye forening, sundhedskonsulent og forfatter Regitze Siggard, fastslog på et møde i foreningen denne uge, at Danmark halter efter blandt andet Norge og Sverige, når det gælder om at skabe mere lighed i sundhed og middellevealder.

- Kan det være rigtigt, at vi bor i et land, hvor ikke alle har muligheder for at få et langt og sundt liv? Der må simpelt hen skabes en bedre sammenhæng mellem arbejdsmiljø og sundhed, sagde hun.

Foreningen vil nu tage initiativ til at samle tillidsrepræsentanter på tværs af forskellige faggrupper og fagforbund for at diskutere, hvordan man kan komme videre.

Tillidsfolk vil gerne have flere firma-tilbud om sundhed

Hvilken rolle synes du, at virksomheden skal spille i forhold til sundhed?

 

Andel i procent

Ingen rolle – det er et personligt ansvar og virksomheden skal ikke blande sig

4

Virksomheden skal komme med tilbud. Men det skal være frivillig om medarbejderne deltager

64

En aktiv rolle. Virksomheden skal tilbyde sundhedsordning og være opsøgende/presse på i forhold til medarbejderne

33

Hvilke sundhedsordninger er der på din arbejdsplads?

 

Andel i procent

Rygestopkurser

34

Fælles motionsordninger

25

Helbredstjek

36

Sundhedsforsikringer

82

Andet

7

 

Kilde: Tillidsrepræsentantundersøgelse gennemført af 3F blandt 981 af forbundets tillidsfolk. Maj 2017.