Derfor er offentligt ansatte sosu'er mere syge

Bliver man mere syg af at arbejde som social- og sundhedsarbejdere i det offentlige? Personerne på billedet har ikke noget med historien at gøre. (Foto: Arkivfoto: Ida Marie Odgaard / Ritzau Scanpix)

Der er markant forskel på, hvor ofte sosu'er ansat i kommuner og regioner er syge sammenlignet med deres fagfæller i private firmaer. Her er nogle forklaringer på hvorfor.

Hvorfor er sosu'er, som arbejder i det offentlige, mere syge end deres privatansatte kolleger?

Det er et af de spørgsmål, en ny rapport fra Beskæftigelsesministeriet og Finansministeriet rejser.

Rapporten, som netop er udkommet, viser, at offentligt ansatte generelt har et højere sygefravær end privatansatte, også selvom man sammenligner de samme faggrupper.

En af de største forskelle på sygefravær findes i gruppen social- og sundhedsarbejdere, konkluderer rapporten.

Mens privatansatte sosu'er har 10,2 sygedage om året, har sosu'er i regionerne i gennemsnit 15,4 dage og kommunalt ansatte med samme titel hele 16,2 dage.

Samtidig er det en af de største medarbejdergrupper med flere tusinde ansatte, og derfor er sygefraværet en stor udgift i det offentlige.

Hospitaler smitter mere end fru Hansens hjem

Men hvad skyldes den store forskel? Det er der flere bud på forklaringer på.

- Først og fremmest er man nødt til at være opmærksom på, at det ikke er en rimelig præmis at sammenligne offentligt ansatte med privatansatte, selvom de har samme titler, siger Jan Hjøllund til Avisen.dk.

Han er direktør for Center for Medarbejderudvikling, der har specialiseret sig i at nedbringe sygefraværet på arbejdspladser inden for social- og sundhedsområdet.

Han peger på, at offentlige arbejdspladser har en tradition for at være mere rummelige og derfor have flere medarbejdere med forskellige udfordringer, der kan trække sygefraværet op.

Heller ikke fagforbundet FOA, som organiserer social- og sundhedsarbejdere, mener at man kan lave en direkte sammenligning mellem sosu'er i det offentlige og i det private.

- Privatansatte sosu'er kommer typisk i borgerens private hjem, mens mange sosu'er i regionen arbejder på hospitalerne, hvor der er større risiko for at blive smittet med sygdomme, siger Jens Nielsen, som er forbundssekretær i FOA, til Avisen.dk.

Ledelsen har skylden

En stor del af forskellen i sygefraværet for privatansatte og offentligt ansatte skyldes ifølge rapporten forskelle i sammensætningen af medarbejderne. For eksempel har kvinder i gennemsnit højere sygefravær end mænd, blandt andet fordi sygdom under graviditet også tæller med i statistikken.

Men den del af forskellen, der ikke kan forklares med medarbejdersammensætningen, skyldes først og fremmest arbejdsmiljø og ledelse, fastslår Jan Hjøllund fra Center for Medarbejderudvikling.

Her har man på baggrund af data om sygefravær for ansatte på social- og sundhedsområdet fundet frem til nogle mønstre i sygefravær.

- Med det forbehold, at man kan være uheldig, så skyldes forskelle i langtidssygefravær ene og alene ledelse, siger Jan Hjøllund.

"Giver din skilsmisse problemer?"

Generelt har det store flertal af offentligt ansatte sosu'er meget lavt sygefravær. Men en femtedel af medarbejderne trækker sygefraværet op med ofte langvarige sygdomme som stress, angst og depression.

Og det kommer ofte af en forkert ledelsesstil, som er mere udbredt på offentlige arbejdspladser på social- og sundhedsområdet, forklarer Jan Hjøllund.

Ikke nødvendigvis fordi lederne er dårlige, men fordi mange af dem ikke er klædt på til opgaven og har for mange andre fokusområder.

- Denne gruppe medarbejdere har brug for synlig ledelse og nogle tydelige rammer at navigere i. Den gode leder er god til at fange problemer rettidigt og håndtere dem i stedet for at vente, til det hele ramler sammen for en stresset medarbejder.

- Hvis en ansat med tre børn for eksempel lige er blevet skilt, så tager den gode leder fat i den ansatte og spørger, om det giver anledning til nogle problemer. Er der for eksempel behov for en anden arbejdstid, for at hverdagen kan hænge sammen?

- Det handler ikke bare om at vise forståelse, men om at finde en løsning, som fungerer for hele medarbejdergruppen, siger Jan Hjøllund, som dog understreger, at de gode, kompetente ledere også findes på mange offentlige arbejdspladser.

Chefen skal være synlig

En undersøgelse, som Dansk Industri for nyligt har lavet på baggrund af tal om arbejdsmiljø fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) viser, at privatansatte sosu'er generelt har et bedre arbejdsmiljø end deres kommunalt ansatte kolleger. De oplever mindre arbejdspres og føler sig i højere grad anerkendt og involveret i tilrettelæggelsen af arbejdet.

Her er synlig ledelse netop en del af forklaringen, pointerer Jakob Scharff, som er branchedirektør i Dansk Industri.

- Vores indtryk er, at de private arbejdsgivere i branchen har stor fokus på at involvere medarbejderne, når der for eksempel skal laves vagtplaner. Og så handler synlig ledelse også om at tale i et klart sprog, så medarbejderne ved, hvad der skal til for at lykkes med opgaven og hvad den enkeltes rolle er i det, siger han.

Her har private plejefirmaer også den fordel, at der er en fladere ledelsesstruktur, og at hver enkelt chef ikke har så mange ansatte.