Kommunaldirekør: Derfor har vores ansatte højt sygefravær
Privatfoto

Af Thomas Brix Lyng, fungerende næstformand for HovedMED, Lilly Pedersen, Arbejdsmiljørepræsentant, og Mikael Jentsch, kommunaldirektør Frederikshavn Kommune

Der er i disse dage fokus på sygefraværet blandt de kommunalt ansatte. Med et gennemsnit på 13,9 sygefraværsdage ligger Frederikshavn Kommune i toppen af kommunerne i Nordjylland, hvor de ansatte i gennemsnit har mellem 11-14 sygefraværsdage om året. Mediernes fokus på problematikken er helt i orden, men vi synes, at debatten er en smule unuanceret.

Der er flere – gode – grunde til, at de ansatte her i kommunen har et gennemsnitligt højt sygefravær. Eksempelvis er vores hovedprincip, at en medarbejder, der er langvarigt syg, skal fastholdes. Hvor andre virksomheder måske afskediger ansatte ved længevarende sygdom, fastholder vi dem, hvis der er udsigt til, at man på et tidspunkt bliver rask nok til at vende tilbage til sit job. Det alene tæller op i Frederikshavn Kommunens sygefraværsstatistik.

Samtidig tager vi vores sociale ansvar alvorligt. Vi ansætter bredt og ansætter dermed også medarbejdere, der ikke er fuldt arbejdsdygtige – og deres sygdomsfravær indgår også i statistikken.

Derudover har vi altid sagt til hinanden, at hvis man er syg, så er man syg – og så skal man ikke gå på arbejde. Vi ser hellere, at de ansatte tager en ekstra sygedag, end at de kommer for tidligt tilbage og dermed risikere at smitte både kollegaer og borgere.

Her i Frederikshavn Kommune har vi selv fokus på sygefraværet blandt de knap 5.000 ansatte, der har deres daglige gang i kommunen. Vi har et stærkt samarbejde ledelse og medarbejdere imellem, hvilket er med til et nedbringe sygefraværet – og vi håndterer sygdomsfravær, når det opstår. Og selvom 13,9 sygedage er i den høje ende, er der ikke mange dage til forskel fra de 11,8 sygefraværsdage, som er det antal dage, som den kommune i Nordjylland med lavest sygefravær har.

Som arbejdsplads vil vi selvfølgelig ikke underkende, at den offentlige sektor er presset på tid og på mængden af opgaver – og at når en medarbejder er syg, kan det bestemt også mærkes blandt vedkommendes kollegaer. Derfor er det også op til det enkelte område, der lider under konsekvensen af sygefravær, at tage hånd om de udfordringer, der er.

Vi har en 1-5-14 ordning her i Frederikshavn Kommune, som betyder, at medarbejderen skal sygemelde sig første sygedag. Dernæst tager den nærmeste leder kontakt til medarbejderen på 5. sygedag, hvor lederen kan spørge ind til, om hvorvidt ændringer på arbejdspladsen er påkrævet for at medarbejderen kan komme sig hurtigst muligt. På medarbejderens 14. sygedag tager lederen kontakt igen og indkalder til en sygefraværssamtale, hvor det videre forløb aftales. Her er tillid, tryghed og den gode kontakt hele tiden i højsædet, så den enkelte medarbejder har bedst mulig forudsætning for at komme tilbage til arbejdspladsen efter endt sygdom.

Så nok er der mange sygefraværsdage hos kommunen, men der er gode grunde hertil. Og som arbejdsplads er det vigtigste for os, at vores medarbejdere er trygge og glade, så vi kan tage hånd om sygefravær på en måde, der er bedst for alle.

Dette er et debat-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at indlægget er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til tip@avisen.dk.