Tæt på verden Depression rammer millioner i Afrika og Asien
Indlagte på et psykiatrisk hospital i Kashmir. AJStream via flickr.com
Psykiske lidelser er en global svøbe, der ikke kun rammer folk i rige lande. Under 1 pct. af midler til sundhed er til mentale lidelser.

Psykiske sygdomme, neurologiske lidelser og stofafhængighed er blevet verdens største gruppe af sygdomme. Der gøres næsten intet for at afhjælpe situationen.

Mentale lidelser som depression er i henhold til FNs verdenssundhedsorganisation, WHO, et problem, der rammer hver fjerde mennesker på et tidspunkt i livet.

Tre ud af fire alvorligt ramte kommer fra fattige eller mellemindkomstlande og får ingen behandling overhovedet. De kan være skizofrene, epileptikere, depressive eller måske alkoholister.

Sygdomme som malaria er mere ”populære”. Under en procent af de midler, der gives til sundhed, er beregnet til mentalt helbred.

Behandling savnes

Psykiatriske lidelser bliver som oftest behandlet i rige lande, men i de fattige næsten aldrig. Som en reaktion på situationen forsøger internationale sundhedsorganisationer at lære lokale at hjælpe medborgere.

Tallene fra undersøgelser er ganske overvældende. Al Jazeera Stream omtaler, at Kina i 2006 havde 16 millioner mentale patienter, men meget få læger. Der var 8 læger til hver 10.000 ramte.

At sagerne ikke behandles skyldes fattigdom og fordomme. Lidelserne er ikke smitsomme og kan ikke målet ved en blodprøve. Der er 50 millioner epileptikere i verden, og 80 procent af dem bor i fattige lande, oplyser WHO.

Behandling

Der findes medikamenter til 25 kroner, der kan forhindre epileptiske anfald, men de er ikke til rådighed eller for kostbare for de ramte. Folk bliver i stedet behandlet af heksedoktorer, der på forskellig vis søger at fordrive de onde ånder.

Ofte er psykisk syge henvist til at leve i lænker eller indsat i fængselslignende kvarterer. Psykiske sygdomme er ofte forbundet med andre lidelser som HIV/AIDS eller problemer ved graviditet og fødsel.

WHO forsøger at skabe ekstra opmærksomhed på, at et mennesker og et samfund ikke kan anses for sundt med mindre også mentale problemer bliver afhjulpet. Det kræver ikke dyre maskiner men billig medicin, terapi og menneskelig kontakt.

Tæt på verden

En af landets mest erfarne u-landsjournalister, Dan Larsen, skriver nyheder om de fattige lande for Avisen.dk. Danida bidrager til projektet.