Atomskibe frygter kidnapning
Skibe med atomaffald frygter tyveri til terror. Derfor holder de deres destination hemmelig.

Det danske skib Seabird – der i 10 år har sejlet med atomaffald fra Australien – skal ligesom resten af klodens atomskibe ikke oplyse destinationen for sejladsen.

Frygten for terrorgrupper, der angriber og stjæler den farlige last, er den direkte årsag, siger Danmarks Rederiforening:

»Derfor bliver der lagt låg på med hensyn til destination. Det er jo betryggende, at der gøres så meget som muligt, så lasten ikke skulle ende i de forkerte hænder,« siger underdirektør Jan Fritz Hansen.

Han understreger, at der er store sikkerhedsforanstaltninger i forebindelse med sejlads med atomaffald. Først skal skibet godkendes til sejlads med atomart udstyr. Dernæst skal det Sundhedsstyrelsen afdeling for strålehygiejne godkende sejladsen. Når skibet forlader Australien, skal de australske myndigheder godkende det konkrete skib blandt andet ved en fysisk inspektion, ligesom lasten af atomaffaldet sker med myndighedskontrol.

Jan Fritz Hansen fra rederiforeningen understreger, at når danske skibe eksempelvis sejler med NATO-udstyr er destinationen også hemmelig af sikkerhedshensyn.

»Der er jo ikke nogen, der behøver at vide, hvis kampvogne skal sejles fra et land til et andet,« siger han.