Arbejdsløshed stresser ledige
Tre ud af fire af de stressede ledige angiver i ny undersøgelse, at de især stresser over emner relateret til et arbejde, mangel på samme og økonomi. Foto: Colourbox.dk
Frygten for at blive udelukket fra samfundet og for familiens økonomi er årsager til, at ledige føler sig stressede, viser undersøgelse.

Mavesmerter og søvnløshed er hverdag for mange danskere uden job lige nu.

Det viser en undersøgelse blandt 400 ledige, som Analyse Danmark har foretaget fra 5. til 11. januar for Ugebrevet A4.

Næsten halvdelen af de arbejdsløse svarer, at de oplever sig selv som stresset lige nu, og dertil kommer, at knap to ud af tre har følt sig stresset i løbet af den seneste måned.

Tre ud af fire af de stressede ledige angiver i undersøgelsen, at de især stresser over emner relateret til et arbejde - og arbejdsløshed - samt økonomiske forhold.

Især topper frygten for at blive udelukket fra samfundet og frygten for familiens økonomi blandt de mange årsager til stressen.

Lederen af center for Arbejds- og organisationspsykologi på Aalborg Universitet, lektor Einar B. Baldursson, frygter, at de lediges stress-situation på sigt kan betyde mange tusind nye langtidsdepressive.

"Vi må derfor nok erkende, at de samfundsmæssige omkostninger ved krisen kan blive ganske betydelige, og jeg er bange for, vi i fremtiden kommer til at se mellem 20.000-40.000 nye langtidsdepressive," siger Einar B. Baldursson til ugebrevet.

Danske forskere har ifølge A4 tidligere dokumenteret, at ledige har 11 gange så høj risiko for at udvikle depressioner som personer i arbejde.

I undersøgelsen svarer knap syv ud af ti af de stress-ramte arbejdsløse, at de går rundt med en følelse af indre uro. Dernæst følger søvnløshed, som næsten seks ud af ti lider af, ligesom mere end hver femte angiver, at de har mavesmerter.

Kilde: Ugebrevet A4

faktaboks

400 ledige har deltaget i undersøgelsen i perioden 5. til 12. januar 2012. Den er lavet af Analyse Danmark for Ugebrevet A4.

Knap syv ud af ti ledige i A4-undersøgelsen er på dagpenge, og knap seks ud af ti har været ledige mindre end et år, mens hver femte har været arbejdsløs mellem et og to år. Men en femtedel har været uden job i to år eller mere.

De er adspurgt:

Har du følt dig stresset inden for den seneste måned? (64 procent ja)

Følger du dig stresset i øjeblikket? (46 procent ja)

Derudover er der spurgt til årsager og symptomer blandt ja-sigerne.