Falckredderen Erik fik hjerneskade på jobbet: Nu kæmper han i landsretten
Erik Schack forsøgt at redde personer op fra en fiskekutters lastrum, der var fyldt med giftige svovlbrinte gasser. Senere blev han selv dårlig. Foto: Henrik Bjerregrav/Fagbladet 3F
3F anker en byretsdom og et afslag på erstatning til den svært hjerneskadede falckredder Erik Schack til landsretten.

Falckredder Erik Schacks årelange kamp for at få anerkendt sin svære hjerneskade som en arbejdsskade fortsætter.

I oktober afgjorde Byretten i Hjørring, at Erik Schacks hjerneskade ikke var en arbejdsskade, og at han dermed ikke er berettiget til at få en erstatning. Den dom har 3F besluttet at anke til landsretten. Det skriver Fagbladet 3F.

- Så må vi se, om vi kan få de lægelige forhold yderligere belyst. Og om sagen skal for Retslægerådet igen, siger advokat Martin Haug fra Haug Advokater, der skal føre sagen mod Ankestyrelsen i landsretten på vegne af Erik Schack og 3F.

Erik Schack forsøgte i august 2014 at redde tre livløse personer op fra en fiskekutters lastrum, der var fyldt med giftige svovlbrinte gasser. Godt tre timer senere blev han dårlig, fik diarré, koldsved og kastede op. Flere af hans kolleger, der deltog i redningsaktionen, fik det efterfølgende også dårligt.

Erik Schack blev kørt på hospitalet, hvor han fik konstateret en blodprop i hjernen. For at redde Erik Schacks liv har lægerne blandt andet tre gange fjernet halvdelen af hans hjerneskal – og senere sat den på igen. Hans seneste hjerneoperation fandt sted i september i år.

I arbejdsskadesager ligger bevisbyrden hos den skadelidte, og hverken Arbejdsmarkedets Erhvervssikring eller Ankestyrelsen har villet anerkende Erik Schacks blodprop og efterfølgende hjerneskade som en arbejdsskade. Undervejs i sagen er det blandt andet blevet fremhævet, at han i forvejen var overvægtig, havde forhøjet blodtryk og derfor en øget risiko for at få en blodprop.

En læge på Neurologisk Afdeling på Aalborg Universitetshospital har vurderet, at der var en indirekte årsagssammenhæng mellem redningsaktionen, udsættelsen for giftige gasser og Erik Schacks hjerneskade. Byretten i Hjørring lagde i dommen fra oktober i år dog vægt på, at Retslægerådet ikke finder, at der er en dokumenteret sammenhæng mellem de påvirkninger, som Erik Schack blev udsat for ved redningsaktionen, og hans reaktion omkring tre timer senere.

Fagbladet 3F har bedt Ankestyrelsen om en kommentar til Erik Schacks sag og anken til landsretten. Ankechef Lene Conrad udtaler i en skriftlig kommentar, at Ankestyrelsen vurderer, at byretsdommen er meget konkret.

- Derfor har vi ikke umiddelbart yderligere kommentarer. Vi har noteret os, at Retslægerådets udtalelse blev afgørende, lyder det fra Lene Conrad.

Fagbladet 3F