Ærlig Neergaard: "Glad for, at jeg ikke er socialrådgiver"
Jørn Neergaard Larsen blev i dag hevet i åbent samråd for at svare på spørgsmål om ulovlige fratagelser af sygedagpenge. Foto Erik Refner/Scanpix/Arkiv
Beskæftigelsesministeren svarede i dag på spørgsmål i sagen om ulovlige fratagelser af en række borgeres sygedagpenge.

Det var mere indlevelse end konkrete svar, beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen (V) kunne give, da han i dag var kaldt i samråd i sagen den ulovlige fratagelse af borgeres sygedagpenge.

- Jeg kan godt sætte mig ind i, at det her er meget belastende for de mennesker, som er udsat for det her, sagde Jørn Neergaard Larsen. 

- Jeg kan godt forstå, at det virker uoverskueligt. Sådan er det desværre i alle de her oprydningssager, sagde Jørn Neergaard Larsen.

Sagen er yderst kompliceret. Den handler i korte træk om borgere, der har fået frataget deres sygedagpenge på ulovlig baggrund. Det vurderede Højesteret i september sidste år. 

Læs mere: Forstå sagen om sygedagpenge på fem minutter

Men mange af de ramte borgere står skuffede og tvivlende tilbage. Efter højesteretsdommen kom det nemlig frem, at flere kommuner vil lade en del af sagerne falde for en forældelsesfrist. 

Nogle kommuner har desuden meldt, at de på grund af administrativ besværlighed vil lade det være op til borgerne selv at rejse sagen.

Det var det, som havde fået Folketingets Beskæftigelsesudvalg til at indkalde både beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen (V) og socialminister Karen Ellemann (V) i et åbent samråd.

Kan godt forstå frustrede borgere

Jørn Neergaard Larsen blev under mødet bedt om at sætte sig i de syge borgeres sted. Og det gjorde han op til flere gange i sine svar.

- Først til opfordringen til at sætte os ind i borgernes sted. Det har jeg ikke svært ved. Jeg synes, at det, vi samlet set står med her, er et sagskompleks, som er meget ulykkeligt, sagde han.

(OBS: De indlejrede tv-klip kan IKKE altid ses, hvis du bruger mobiltelefon/tablet)

Han pointerede dog vigtigheden af forældelseslovens formål, der sikrer, at man ikke bruger ressourcer på meget gamle sager. 

- Jeg mener, at det er vigtigt at holde dette formål for øje, når man spørger til rimeligheden af forældelse, også selvom jeg sagtens kan forstå, at det for den enkelte borger, som oplever, at en sag forældes, kan virke urimeligt, siger Jørn Neergaard Larsen.

Ministeren anerkendte også, at det er en meget ulykkelig situation, folk er endt i på grund af sagen. Og han kan også godt forstå, at nogle borgere kan føle, at myndighederne løber fra deres ansvar.

- Til det med, at det virker som om, at ingen tager ansvar for noget, det kan jeg også godt forstå set fra borgernes side, siger Jørn Neergaard Larsen.

(OBS: De indlejrede tv-klip kan IKKE altid ses, hvis du bruger mobiltelefon/tablet)

Svært lovgivning at forvalte

Jørn Neergaard Larsen anerkendte også, at der er ricisi for, at borgernes rettigheder kan være truet af omfanget og kompleksiteten af sagen.

Derfor tog han det på sig selv og de andre politikere at undgå fremover at lave lovgivning, der er så kompleks.

Ministeren sagde ærligt, at han ikke selv kunne tænke sig at sidde og forvalte lovgivningen.

- Jeg har i hvert fald sagt til dem, jeg har arbejdet sammen med, at jeg er glad for, at jeg ikke er socialrådgiver og skal sidde og forvalte det her i dagligdagen, sagde Jørn Neergaard Larsen. 

Senere blødte han sin udtalelse lidt op og pointerede, at det skulle forstås som selvkritik.

- Nu skal det ikke tages for bogstaveligt, det med at jeg ikke vil være socialrådgiver. Det er sådan set et udtryk for selvkritik, når jeg siger, at vi bør være opmærksomme på fra lovgivers side ikke at gøre de her ting mere komplekse end som så, løde det fra ham.

Og til de ramte borgere havde han ét konkret råd:

- Hvis en borger er uenig i kommunens afgørelse om ikke at genoptage sagen, eller at udbetalingen er forældet, vil jeg anbefale, at borgeren klager til Ankestyrelsen. 

Afgørelse om en til to måneder

Et af de helt store punkter i sagen er, hvorvidt kommunerne kan lade sager falde for forældelsesloven. Det ville betyde, at sager ældre end tre år ville blive droppet.

Socialminister Karen Ellemann (V) fortalte til samrådet, at Statsforvaltningen netop nu er i gang med at vurdere, hvorvidt kommunerne kan gøre brug af denne finte.

Går alt efter planen, vil Statsforvaltningen ifølge socialministeren komme med vurderingen om én til to måneder.

Kommunerne skal tage sagerne op, medmindre ...

De to ministre blev også spurgt om, hvorvidt det er i orden, at kommunerne lader det være op til borgerne selv at tage sagen op. 

Til det lød svaret, at kommunerne som udgangspunkt skal finde de pågældende borgere og tage deres sag op. 

Men der findes en undtagelse for denne regel. 

Hvis kommunerne finder, at det er en for stor administrativ opgave, kan de oplyse borgerne gennem lokale medier. 

Og det har flere kommuner allerede gjort, har Avisen.dk tidligere fortalt.

Se hele samrådet her. 

(OBS: De indlejrede tv-klip kan IKKE altid ses, hvis du bruger mobiltelefon/tablet)