A-kasse kyler Inge ud efter optjent ferie
Ferien kan blive en dyr fornøjelse, hvis man er på dagpenge. Udløbsdatoen for dagpengeperioden rykker det antal dage, ferien varer, og hvis udløbsdatoen rykker ind i 2013, mister man retten til det ekstra halve års dagpenge. Foto: Sisken Laugesen
Flere arbejdsløse mister måneders dagpenge, fordi A-kasse 'glemte' at advare mod at afholde optjent ferie

Når halveringen af dagpengeperioden træder i kraft fra nytår, får det alvorlige konsekvenser for de arbejdsløse, der har holdt ferie for egenoptjente feriepenge over sommeren.

Ferien koster dem nemlig muligheden for at forlænge dagpengeperioden med et ekstra halvt år.

Hvor mange, der præcist er tale om, kan man ikke oplyse om hos A-kassernes Samvirke, men ifølge juridisk chefkonsulent Ingmar Jørgensen er man opmærksom på problemet.

Avisen.dk har skrevet om 62-årige Inge Grønlund, hvis ferie kommer til at koste hende dagpengeretten fra nytår. Hendes A-kasse, Det Faglige Hus, fortalte hende først om konsekvenserne efter ferien, da hun selv blev opmærksom på problemet og henvendte sig.

Det, mener Ingmar Jørgensen, er hendes egen skyld.

”A-kassernes vejledning sker på anmodning, så medlemmerne må selv henvende sig. Vi kan jo ikke sende breve ud om konsekvenserne af alle tænkelige handlinger,” siger han.

Inge blev aldrig gjort opmærksom på konsekvenserne

Hos Det Faglige Hus vil landsformand Johnny Nim, af hensyn til tavshedspligt, ikke udtale sig om den enkelte sag men siger:

”Vi er opmærksomme på problemstillingen, og derfor har vi også vejledt de medlemmer, som vi har været i dialog med, om det vil have nogle konsekvenser for deres dagpengeperiode, hvis de holder ferie”.

Men det er Inge Grønlund ikke enig i. Selvom hun løbende var til møder i det Faglige Hus, fik hun ikke informationer om ferie.

”Jeg havde aldrig overvejet, at tre ugers ferie ville koste mig seks måneders dagpenge,” siger hun.

Koder skal få de rigtige lamper til at lyse

Ifølge Ingmar Jørgensen burde Inge Grønlund selv have fundet frem til de relevante inforamtioner på Det Faglige Hus' hjemmeside. Men efter en grundig eftersøgning er det ikke lykkedes for Avisen.dk.

De fleste a-kasser oplyser om forlængelse af dagpengeretten på deres hjemmesider, hvor det afgørende er, at dagpengeperioden skal udløbe inden udgangen af året, hvis man skal berettiges til en ekstra pose dagpenge. Ingmar Jørgensen forklarer, at det er op til det enkelte medlem at regne ud, at ferie har konsekvenser for udløbsdatoen, der rykker sig til 2013.

”Så er spørgsmålet, om informationerne er kodet tilstrækkeligt på hjemmesiderne, så de rigtige lamper lyser hos medlemmerne og får dem til at overveje, hvad ferie kan betyde for deres dagpenge flere måneder senere,” siger han og erkender, at dagpengereglerne er 'virkelig' komplicerede.

”Jeg kan godt forstå, hvis arbejdsløse har svært ved at gennemskue systemet”.

Arbejdsløse må tænke selv

Hvis man skriver ferie i emnefeltet på a-kassens hjemmeside, burde man så ikke kunne finde information om konsekvenserne ved at holde ferie?

”Man kan altid diskutere, hvilke oplysninger der skal fremgå, og hvilke der ikke er nødvendige,” siger Ingmar Jørgensen.

Han henviser til de rådighedssamtaler, som hvert enkelt medlem indkaldes til hver tredje måned. Der har både medlemmet og a-kassen lejlighed til at tale om, om den enkelte er omfattet af mulighed for forlængelse af dagpengeperioden. Her mener Ingmar Jørgensen, det vil være naturligt at diskutere konsekvenserne allerede inden den arbejdsløse planlægger at holde ferie.

Men det blev aldrig diskuteret ved Inge Grønlunds samtaler med Det Faglige Hus.

Hun har klaget til Arbejdsskadestyrelsen over den manglende vejledning hos Det Faglige Hus. Nu venter hun på afgørelsen og håber, hun kan få sine dagpenge igen.

”Jeg kan ikke se, hvordan jeg ellers skal få det til at hænge sammen,” siger hun.

Inge Grønlund er ikke berettiget til kontanthjælp og frygter derfor at skulle sælge sit hus.

Ferien kan blive en dyr fornøjelse, hvis man er på dagpenge. Udløbsdatoen for dagpengeperioden rykker det antal dage, ferien varer, og hvis udløbsdatoen rykker ind i 2013, mister man retten til det ekstra halve års dagpenge.