DANVAs nye bestyrelse forener vandbranchen

DANVAs nyvalgte bestyrelse: forreste række fra venstre: Lone Loklindt, Anne E. Jensen, Birgitte Mogensen, Line Hollesen. Midterste række fra venstre: Morten Slotved, Asger Kej, Jesper Frost Rasmussen, Niels Møller Jensen. Bagerste række fra venstre: Ango Winther, Lasse Frimand Jensen, Jan Hvidtfeldt Andersen, Jens F. Bastrup, Ole Steensberg Øgelund, Kim Harreskov, Lars Therkildsen (formand)

Vandselskabernes brancheorganisation, DANVA, har fået ny bestyrelse. Medlemmerne valgte den 24. maj 2018 ved generalforsamlingen i Kolding de 15 repræsentanter, der skal styre vandselskaberne ind i fremtiden. Lars Therkildsen blev enstemmigt genvalgt som DANVAs formand.

Dette er en pressemeddelelse leveret af Via Ritzau.
Det er en blanding af nye og gamle navne, der de næste fire år skal sætte kursen for vandselskaberne. Der var ved afstemningen torsdag flere kandidater, end der var pladser i bestyrelsen.

Bestyrelsesformand for DANVA Lars Therkildsen er glad for bestyrelsens sammensætning, og ser også en fordel i kampvalget:

"At der var så mange, der gerne vil arbejde i DANVAs bestyrelse, vidner om, at det er et hverv af stor betydning. Bestyrelsen skal arbejde for en forenet vandbranche med varetagelse af vandselskabernes interesser. Vi skal samtidig skabe vilkår for samarbejder med rådgivere, producenter og forskere, så vi bruger kræfterne på i endnu højere grad at styrke vandsagen til glæde for kunderne," siger Lars Therkildsen.

"Den største opgave er arbejdet med de ændringer af reguleringen, som regeringen barsler med. Det gælder om først og fremmest at gøre den mindre bureaukratisk og skabe de rigtige rammer for, at vandselskaberne kan arbejde for danskernes sundhed, høj forsyningssikkerhed, et rent miljø, klimatilpasninger og teknologiudvikling i samarbejde med rådgivere og producenter."

DANVA årsmøde 2018 løber af stablen 24.-25. maj 2018 på Comwell Kolding og samler 520 medlemmer fra hele landet. Ud over afviklingen af generalforsamlingen er der på årsmødet en lang række indslag. Formand for tværpolitisk netværk i Folketinget, Kirsten Brosbøl, holder hovedtalen, mens programmet ellers bærer præg DANVAs årstema, "Kunderne i centrum".

På årsmødets sidste dag fredag 25. maj 2018 samles DANVAs nye bestyrelse for at konstituere sig.

Yderligere oplysninger:

Kommunikationschef i DANVA, Karsten Bjørno, tlf. 20143542, e-mail: kbj@danva.dk

DANVAs nye bestyrelse:

Lars Therkildsen formand, HOFOR A/S

Line Hollesen, KLAR Forsyning

Anne E. Jensen, Kalundborg Forsyning A/S

Lasse Frimand Jensen, Aalborg Vand Holding A/S

Lone Loklindt, Frederiksberg Forsyning

Jesper Frost Rasmussen, DIN Forsyning A/S

Jan Hvidtfeldt Andersen, Halsnæs Spildevand A/S

Jens F. Bastrup, Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S

Kim Harreskov, Silkeborg Forsyning A/S, Silkeborg Vand A/S & Silkeborg Spildevand A/S

Niels Møller Jensen, Herning Vand Holding A/S

Morten Slotved, Novafos A/S

Ango Winther, Aarhus Vand A/S

Ole Steensberg Øgelund, Vand og Affald, Svendborg

Birgitte Mogensen, VandCenter Syd

Asger Kej, Fors A/S

Suppleanter

Mads Jakobsen, Struer Forsyning Vand A/S

Albert Pedersen, Nyborg Forsyning og Service A/S

Tommy Mostrup, Hjørring Vandselskab A/S

Søren Edlefsen, Assens Forsyning A/S

Poul Erik Kristiansen, Assens Forsyning A/S

Lars Nørgård Holmegaard, Lemvig Vand & Spildevand A/S

Charles Nielsen, TREFOR Vand A/S

John Hartvig Mølgaard, Provas Holding a/s

Flemming Rømer, Fredensborg Forsyning

Dette er en pressemeddelelse leveret af Via Ritzau.