5.000 færre unge på kontanthjælp
Chefanalytiker Erik Bjørsted og senioranalytiker Jes Vilhelmsen, der står bag analysen, kan ikke sige, hvor stor indflydelse kontanthjælpsreformen har på tallene. Bente Jæger Alsing
Antallet af unge på kontanthjælp er faldet med 5.000 på et år.

Siden januar 2014 er antallet af unge kontanthjælpsmodtagere faldet med cirka 5.000 personer. Flere af dem er kommet i arbejde, mens andre er gået i gang med en uddannelse. En større andel er blevet selvforsørgende.

Det viser tal, som Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har undersøgt.

Antallet unge under 30 på kontanthjælp toppede med omkring 56.000 fuldtidspersoner i juni 2013. Efter årsskiftet 2013/2014 faldt antallet igen. Det var her den nye kontanthjælpsreform trådte i kraft.

Chefanalytiker Erik Bjørsted og senioranalytiker Jes Vilhelmsen, der står bag analysen, kan dog ikke sige, hvor stor indflydelse reformen har på tallene.

- Hvor meget af udviklingen der skyldes kontanthjælpsreformen, og hvor meget der skyldes forbedrede konjunkturer, er vanskeligt at afgøre, men andelen af unge kontanthjælpsmodtagere, som enten begynder på en uddannelse eller som kommer i job er helt tydeligt vokset, skriver de.