Vred politiformand: Vi indgår ingen aftale uden strejkeret
- Det er langt ude og helt håbløst, siger formand for Dansk Politiforbund, Claus Oxfeldt, om Moderniseringsstyrelsens krav. Foto: Sophia Juliane Lydolph/Scanpix
Strid om de nye politikadetters strejkeret får Dansk Politiforbund til at varsle konflikt. Sker det, kommer 48 af 54 nye politikadetter ikke på job ved grænsen.

Det kommer ikke til at ske. Dansk Politiforbunds formand, Claus Oxfeldt, afviser kategorisk, at han vil acceptere en overenskomst for de nye politikadetter, der ikke rummer retten til at strejke. 

Meldingen kommer, efter at Moderniseringsstyrelsen som led i de aktuelle overenskomstforhandlinger har krævet, at de nye politikadetter skal frasige sig retten til at strejke. Kravet fra de statslige arbejdsgivere har netop ført til sammenbrud i forhandlingerne og et efterfølgende konfliktvarsel fra politiforbundet og en række andre faglige organisationer.

- Vi indgår ingen aftale uden strejkeret. Alternativt må kadetterne ansættes på helt andre vilkår, siger Claus Oxfeldt og henviser dermed til, at stort set alle landets godt 10.000 politibetjente er ansat på tjenestemands-vilkår.

- Vi står stærkt undrende over for Moderniseringsstyrelsens meldinger. Det er langt ude og helt håbløst, siger Claus Oxfeldt. 

Ideen med de nye kadetter er, at de skal aflaste politiet på en række områder. Ikke mindst grænsekontrol og bevogtningsopgaver. Den 1. september er det første hold politikadetter færdige med deres seks måneder lange uddannelse. 

Men er striden om strejkeretten ikke løst til september, bliver det stort set umuligt at få kadetter til at overtage opgaverne ved grænsen. Den varslede konflikt betyder, at medlemmer af forhandlingsfællesskabet CO10, som organiserer en lang række offentligt ansatte, ikke må lade sig ansætte som politikadetter.

Af de 54 elever, der netop nu er i gang med uddannelsen, er de 48 medlemmer af Dansk Politiforbund og således afskåret fra at lade sig ansætte i de nye job. Dermed vil de betjente, der i øjeblikket står for grænsekontrollen i Rødby og i Sønderjylland, ikke blive aflastet, som det ellers var planen. 

Claus Oxfeldt betegner den model, som Moderniseringsstyrelsen foretrækker, som en 'bastard'. De statslige arbejdsgivere vil ansætte kadetterne på overenskomstvilkår, men samtidig kræve, at de lige som de tjenestemandsansatte frasiger sig konflikt- og strejkeretten.

- Det giver ingen mening. For mig virker det, som om man vil spille med musklerne, siger Claus Oxfeldt.

Politiforbundet har aldrig været begejstret for ideen om politikadetter, men accepterede den politiske aftale set i lyset af det pres, som dansk politi er underlagt. Bag aftalen står regeringspartierne og Dansk Folkeparti.

Moderniseringsstyrelsen afviser over for Avisen.dk at stille op til interview om den varslede konflikt. I en mail til Avisen.dk skriver Poul Taankvist, direktør i Moderniseringsstyrelsen, følgende:

”Det er med stor beklagelse, at vi kan konstatere, at Politiforbundet den 7. juni har valgt at afbryde forhandlingerne om en overenskomst for politikadetter. De kommende politikadetter vil skulle løse en stor og vigtig opgave i forbindelse med bl.a. grænsekontrol.

Vi har noteret os Politiforbundets synspunkter, men vi bør som parter gøre alt, hvad vi kan for at få en overenskomst på plads. Moderniseringsstyrelsen har derfor et stort ønske om at fortsætte forhandlingerne med Politiforbundet”.