Blogindlæg Debat: Hvordan kan man sige noget godt om EU, når vores arbejdsplads flytter?

Johan Moesgaard er EU-chef i Dansk Metal. Han har en baggrund i forskellige danske erhvervsorganisationer og har tidligere arbejdet i Bruxelles ad flere omgange. Siden 2017 har han været ansat som ekstern lektor ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet.

”Hvordan kan jeg fortælle noget godt om EU til mine kollegaer, når vores arbejdsplads skal flytte til Polen, og vi alle mister vores jobs...?”.

Spørgsmålet kom fra et medlem af Dansk Metal, efter jeg havde holdt et længere oplæg om alle fordelene ved det europæiske samarbejde. Pia arbejder på Scan A/S, der laver brændeovne af høj kvalitet. Hun er uddannet smed og en af Metals mangeårige og gode tillidsrepræsentanter. Hun stillede spørgsmålet i forlængelse af, at hendes arbejdsplads, Scan A/S, nu har besluttet at flytte hele produktionen til Polen fra Vissenbjerg på Fyn. Pia og hendes 69 afskedigede kollegaer er skuffede og sure. Og med rette. I årevis har alle produktionsmedarbejdere arbejdet løbende med at uddanne sig og arbejdet med fokus på kvalitet og produktivitet. Alligevel har bestyrelsen truffet beslutningen om at flyttet produktionen til Polen.

Nu kommer fagbevægelsen så og fortæller Pia og hendes kollegaer, at de skal være glade og begejstrede for EU. Og med rette fik Pia stillet det indledende spørgsmål: ”Hvordan kan jeg fortælle noget godt om EU...”. Faktum er jo, at det ikke kun er Pia og hendes kollegaer, der har oplevet, at deres arbejdspladser er blevet flyttet med et pennestrøg på et direktionsbord. Mange arbejdspladser i såvel Produktionsdanmark som blandt servicemedarbejdere er gennem årene blevet udflyttet til lavtlønslande. 

Pias gode spørgsmål rejser en central debat om, hvordan vi sikrer, at det europæiske samarbejde bliver et gode for alle almindelige lønmodtagere. Og ikke kun betyder udflytning af arbejdspladser til lavtlønslande eller undergravning af løn- og arbejdsforhold her i Danmark. Opgaven med at skabe nye arbejdspladser, hvor de gamle faldt, er en klokkeklar opgave for EU og noget, der skal ligge en hver potentiel EU-politiker på sinde.

Vi lever nemlig i en verden, hvor vi må acceptere, at vores arbejdspladser kan flyttes til udlandet. Det er den risiko vi må acceptere, hvis vi selv gerne hurtigt og smidigt vil eksportere vores produkter til omverden. Og ingen politiker kan med troværdighed i stemmen love Pia og hendes kollegaer, at man bare lige kan bringe deres arbejdspladser tilbage.  

EU kan derimod bruge kræfter på at skabe nye produktionsarbejdspladser i hele Europa. Vi skal sikre, at de enkelte lande i EU har fokus på løbende voksen- og efteruddannelse, så alle kan sikres en plads på arbejdsmarkedet. Og derudover skal vi sikre, at der ikke er unfair konkurrence mellem de forskellige lande i Europa.

Og netop dette at forhindre unfair konkurrence mellem EU-landene er vigtig opgave.

Før sidste valg til Europa-Parlamentet i 2014 var det desværre en lidt for let sag for virksomheder at flytte produktion ud af Danmark og til et andet EU-land – endda med EU-støttekroner. For eksempel gennem såkaldt regional investeringsstøtte. Her kunne virksomheder få EU-støtte, samtidig med at de flyttede produktionen til et andet land. Efter pres fra blandt andet fra flere danske EU-politikere blev det hul dog lukket. EU stiller derfor i dag stillet krav til virksomheder, som modtager denne type støtte. Virksomheden må ikke flytte produktion til et andet EU-land, mens de får støtte af denne karakter. Det er fornuftigt og godt. EU-støtte bør nemlig ikke gå til at flytte produktion ud. Sidenhen har blandt andet Fagbladet 3F dokumenteret, at der kan være problemer med andre typer af støtte. Her er det helt afgørende, at EU fortsætter med at holde fokus på, at EU-støtte ikke skal bruges på at flytte arbejdspladser ud.

En ting er at lukke huller for de smarte støttefinter. Noget andet er at skabe fundamentet for, at arbejdspladserne bliver i Europa. Her kan vi heldigvis se, at EU lægger op til at styrke forskning og udvikling de kommende år. I dag står en tredjedel af verdens robotter på kinesiske fabrikker. Kina og USA ligger i et kapløb om at bruge flest penge på forskning, for at holde fremtidens arbejdspladser på egne hænder. Det er helt afgørende, at Danmark, men bestemt også EU, bruger flere penge på forskning til gavn for at fastholde arbejdspladser i Europa. Det er derfor et godt tegn, at EU-landene også stempler aktivt ind i kampen ved at øge det nye budget for forskning – det såkaldte Horizon Europe. Noget tyder altså på, at gode kræfter i EU gør en indsats for at sikre arbejdspladser i Danmark og Europa – også i fremtiden.  

Vi kan ikke lovgive os til, at alle virksomheder i al fremtid bliver i Danmark og Europa. Men grundlæggende skal vi løbende træffe kloge beslutninger i EU og de enkelte lande, så vi kan fastholde og skabe nye produktionsarbejdspladser til Pia, hendes kollegaer og alle lønmodtagere i Danmark.

Dette er et blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at indlægget er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til tip@avisen.dk.

via Listen To News