Vibeke Manniche var både lægekonsulent og sundhedskoordinator
Vibeke Manniche var både den, der kom med lægeskøn og bagefter tog stilling til dem i Mariagerfjord Kommune. (Foto: Foto: Kasper Wenstrup, Scanpix)
Vibeke Manniche var både lægekonsulent og sundhedskoordinator i Mariagerfjord Kommune i en periode i 2013. På daværende tidspunkt var det ikke ulovligt. OBS: Artiklen er rettet efter den oprindelige publicering.

RETTELSE: Artiklen er blevet rettet 31.8. 2016, og der blev 1.9. 2016 foretaget en yderligere ændring. Både overskrift, underrubrik og brødtekst er rettet.

Den oprindelige artikel konkluderede, at det var i strid med loven, at Vibeke Manniche i en periode i 2013 var både lægekonsulent og teamkoordinator i Mariagerfjord Kommune.

Men det er en forkert konklusion. I den periode gjaldt en særlig overgangsordning, og der var således IKKE tale om en ulovlig dobbeltrolle. Vi beklager fejlen, som vi også gør opmærksom på i denne artikel

 

I løbet af 2013 betalte Mariagerfjord Kommune i en periode på et halvt år den omstridte lægekonsulent Vibeke Manniche for at levere lægeskøn af borgerne og samtidig sidde som sundhedskoordinator og udøve sundhedsfaglig rådgivning i kommunens rehabiliteringsteam.

Teamet tager blandt andet stilling til de indkomne lægeerklæringer i sager, hvor borgere havde søgt om førtidspension. Vibeke Manniche var altså både den, der kom med lægeskøn, og bagefter tog stilling til dem.

Den bemærkelsesværdige dobbeltrolle fremgår af en indberetning, som kommunens forvaltning har leveret til byrådet om afholdte udgifter i 2013. Vibeke Manniches firma tjente næsten 600.000 kroner hos kommunen alene i juli kvartal 2013.

Men dobbeltrollen var ikke ulovlig. Det ville den være i dag. Men på daværende tidspunkt gjaldt en overgangsordning, indtil et krav om sundhedsfagligt samarbejde mellem kommune og regioner trådte i kraft 1. juli 2013.

Det påpeger jurist og ekspert i socialret ved Aalborg Universitet Nina Von Hielmcrone. Hun forklarer, at regionens deltagelse i de såkaldte rehabiliteringsteams skal sikre, at kommunen ikke handler ud fra økonomiske interesser.

- Når en kommune bruger en privat lægekonsulent som deltager i rehabiliteringsteamet, er det ikke i overensstemmelse med loven, som den er i dag. Den skal lave en aftale med regionen om at benytte deres kliniske funktion, altså lægekonsulent, som deltager i teamet.

- Har regionen ikke de fornødne ressourcer til rådighed, skal kommunen lave en samarbejdsaftale med en anden region, fastslår hun med henvisning til lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen.  

Kunne ikke leve op til krav

Vibeke Manniche mistede for halvandet år siden retten til at tage sig af lægeskøn af borgerne i Mariagerfjord Kommune.

Det skete i forbindelse med en udbudsrunde, hvor kommunen stillede skærpede krav til private lægekonsulenters kvalifikationer. Vibeke Manniche kunne hverken leve op til kravet om speciale i social- eller arbejdsmedicin.

Hendes firma Lægeservice vandt dog udbuddet, men hun måtte ikke selv beskæftige sig med sagerne.

I årene forinden havde massevis af borgere imidlertid fået deres helbred og arbejdsevne vurderet af Vibeke Manniche, som flere kommuner har opsagt samarbejdet med.

Hun er blevet kritiseret for at vurdere borgerne mere raske, end der er belæg for i erklæringerne fra de læger, der har undersøgt borgerne. Og Vibeke Manniche har samtidig været i strid modvind for at udbyde kurser i at spotte borgere, der lyver sig syge.

Sådan er det jo

Arbejdsmarkedschef i Mariagerfjord Kommune Michael Tidemand var i første omgang afvisende, da Avisen.dk forholdt ham Vibeke Manniches dobbeltrolle i 2013. Efter at have gravet i sagen må han dog gå til bekendelse.

"Jeg må jo konstatere, at det er sådan, det er. Der er maksimalt tale om i alt 10 sager, der i praksis har været hentet bistand til i denne lidt specielle indkøringsperiode," skriver han i en mail til Avisen.dk.

Michael Tidemand påpeger, at kommunen har fulgt lovgivningen. Loven om oprettelse af rehabiliteringsteam var nemlig fra 1. januar 2013, mens samarbejdet mellem kommunen og regionen om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering først trådte i kraft 1. juli 2013.

- Indtil en samarbejdsaftale var indgået, skulle kommunen sørge for, at rehabiliteringsteamet havde en sundhedsfaglig repræsentant, som kunne varetage en koordinatorfunktion med sundhedsfaglig rådgivning i teamet, forklarer han.

Ingen adgang for private konsulenter

Principielt er Michael Tidemand enig i, at private lægekonsulenter ikke må have noget at gøre med arbejdet i et revalideringsteam.

- I det øjeblik en sag er overgivet til revalideringteamet, er det den regionslæge, som sidder i teamet, der overtager ansvaret for at lave lægeskøn, siger han.

Lægekonsulenten afgør ikke sagen

Når en sagsbehandler køber et lægeskøn af en ekstern lægekonsulent, får lægekonsulenten tilsendt alle de lægelige oplysninger i sagen. Dem skal lægekonsulenten 'oversætte' og sammenfatte for sagsbehandleren.

Lægeskønnet kan have betydning for, hvorvidt og hvornår sagsbehandleren vælger at indstille en borger til fleksjob eller førtidspension.

Men det er ikke lægekonsulenten, der træffer afgørelsen. Den træffes af kommunen efter indstilling fra et såkaldt rehabiliteringsteam, hvor blandt andre sagsbehandleren og regionens lægekonsulent er til stede.

via Listen To News