Vi vinker farvel til massevis af job

Arbejdsliv
Der skal fortsat kigges langt efter jobbene. Vi må vinke farvel til tusindvis af job. (Foto: Foto: www.colourbox.com)

Byggeriet, industrien og servicesektoren har flere magre år forude. En masse af de mistede job under finanskrisen kommer ikke igen.

Efter de magre år kommer de fede - eller hvad. Meget tyder på, at vi må vente endnu en rum tid, inden vi kan se fremgang efter tilbageslaget i økonomien.

En analyse fra arbejderbevægelsens tænketank, AE Rådet, viser, at de tre private hovederhverv, bygge- og anlægssektoren, industrien og den private servicesektor, har endnu tre magre år forude.

I 2013 forventer AE Rådet, at beskæftigelsen for de tre private hovederhverv forsat at være 72.000 personer lavere end i 2009, hvor BNP ramte bunden. I byggeriet kommer kun hver 29. eller 30. af de tabte stillinger igen. Ingen af de 65.500 tabte arbejdspladser i industrien kommer igen, og i den private servicesektor er det blot mellem hver syvende og ottende af de tabte arbejdspladser, der vender tilbage. Det er med udgangspunkt i en jobfremgang på 10.000 personer, og det er langt lavere end, hvad man ellers ser.

AE Rådet konstaterer dermed, at ser man de tre private hovederhverv under ét, så er beskæftigelsen fra 2010 til 2013 nærmest uændret, og af de 170.000 arbejdspladser man tabte fra 2008 til 2010 i de tre erhverv, vil der stort set ikke blive genskabt nogen. Dermed er det et langt større sortsyn, end vi har set tidligere.

Den forrige prognose pegede på, at omtrent hver ottende af de 170.000 tabte arbejdspladser ville komme igen frem mod 2012. I 2013 forventes beskæftigelsen fortsat at ligge 3,8 procent - eller 72.000 personer - under beskæftigelsesniveauet i 2009.

AE Rådet peger på, at der er behov for, at Europa åbner for landenes muligheder for at stimulere væksten, ligesom man bør øge uddannelsesniveauet i arbejdsstyrken.

Nyheder

Ældre ægtepar for vild

i en uge:

Levede af bær og

muddervand