Unge indvandrere bliver mere lovlydige
I København falder den hårde indvandrerkriminalitet. På landsplan er unge indvandrere ikke nær så overrepræsenteret i kriminalstatistikken som for bare fem år siden.

Hvis en teenager hedder Ali, er der langt større risiko for, at han er kriminel, end hvis han hedder Ole. Men nu falder den massive overrepræsentation af kriminelle blandt unge indvandrere efter flere års himmelflugt.

79 procent af de unge under 18 år, der blev fremstillet i Københavns dommervagt i 2004, havde anden etnisk baggrund end dansk. I dag har 56 procent af de unge anden etnisk baggrund, viser nye tal fra årets seks første måneder. Dommervagten afgør, om unge under 18 år skal fængsles for grov kriminalitet

»Tendensen er tydelig. Færre unge med indvandrerbaggrund fængsles for grov kriminalitet. Vi ved ikke hvorfor. Det kan enten skyldes, at politiet opklarer færre sager, at det kriminalpræventive arbejde virker, eller at den hårde kerne sidder i fængsel, så de ikke kan begå ny kriminalitet,« siger Lars Nicolai Jensen, afdelingsleder i Københavns Politis kriminalpræventive afdeling.

Den positive udvikling i kriminaliteten blandt unge indvandrere viser sig på landsplan. Kriminalitet var i 2000 hele 97 procent mere hyppig blandt 15-19-årige mandlige indvandrere og efterkommere end gennemsnittet for 15-19-årige drenge. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Risikoen for, at en indvandrerdreng var kriminel, var med andre ord næsten dobbelt så høj som gennemsnittet.

Siden er overrepræsentationen faldet til 62 procent i 2005. Indvandrerdrenge er altså fortsat oftere kriminelle end gennemsnittet, men forskellen er blevet markant mindre.

Årsagen er opsvinget, mener begejstrede integrationskonsulenter.

»De sidste par år er mange indvandrerforældre kommet i arbejde. Det får dem til at fungere som bedre forældre for deres børn. De magter ikke at være gode forældre, når de er på bistand. Jeg har netop jobtrænet en arbejdsløs arabisk mand, som fik job som buschauffør. Han fortalte mig, at forholdet til hans kone og børn var blevet langt bedre, nu hvor han er blevet en del af arbejdsmarkedet,« siger Fahmy Almajid, der jobtræner indvandrere i Ringsted Kommune.

Han peger på, at flere projekter for at bekæmpe kriminaliteten i ghettoområderne Brabrand og Vollsmose efterhånden er begyndt at virke.

De unge selv nyder også godt af opsvinget.

»Det er skidegodt. Det er blevet nemmere at få praktikpladser og ungdomsarbejde og dermed undgå at sumpe hen. Opsvinget er integrationens bedste ven. Vi sidder her og klapper i vores små hænder over udviklingen,« siger Manu Sareen, integrationskonsulent i Københavns Kommune.

Han advarer mod, at udviklingen kan gå i den stik modsatte retning igen, hvis der kommer en økonomisk nedtur, samtidig med at der bliver flere indvandrere.

»Indvandrere og efterkommere er samfundet mest sårbare gruppe, når der kommer en lavkonjuktur. Og vi kan se, at der kommer flere med indvandrerbaggrund i fremtiden, fordi indvandrere får flere børn end danskere. Det er et problem over hele Europa,« siger Manu Sareen.

Han peger på, at vi skal bruge den gode udvikling til at få grebet ind tidligere, når indvandrerbørn kommer på afveje.

via Listen To News