Ung borgmester: Alder er uden betydning
Danmarks hidtil yngste kvindelige borgmester mener ikke, at hendes alder spiller den store rolle. Alle har meget at lære uanset, hvor gamle de er, mener Marie Stærke, som onsdag aften blev valgt som ny borgmester i Køge.

Da Marie Stærke fyldte 18 meldte hun sig ind i Socialdemokraternes Ungdomsorganisation, DSU. Det var ikke fordi hun ønskede at ændre noget bestemt i samfundet, men mere fordi hun følte en demokratisk forpligtigelse til at sætte sig ind i politik.

»Jeg tænkte, at når man har fået retten til at stemme, bør man nok også sætte sig ind i tingene. Det var til at begynde med ikke fordi, jeg ville lave samfundet om, men efterhånden fandt jeg ud af, at nok var nogle ting, jeg ville ændre,« fortæller Marie Stærke, der med sine 27 år nu er Danmarks yngste kvindelige borgmester nogensinde.

Hun blev valgt onsdag aften på en generalforsamling, hvor medlemmerne af Socialdemokratiet i Køge havde valget mellem hende og to 66-årige kandidater til at overtage posten efter Torben Hansen, der døde af kræft 6. januar i år. Selv mener hun ikke, at hendes alder spiller den store rolle.

»Jeg håber ikke, at min alder har betydning. Man har meget at lære, uanset hvilken alder man har. Det, der kendetegner mig som politiker, er, at jeg vil dialogen og samle på tværs af de politiske partier,« siger hun.

Selv om hun er ung, er hun da heller ikke fuldstændig grøn. Hun har siddet i Køge byråd siden 2001 og været medlem af både børne- og kulturudvalget og politisk ordfører for Socialdemokraterne i Køge.

»Hidtil har jeg mest beskæftiget mig med de bløde områder og blandt andet været optaget af at sikre, at kulturen er tilgængelig for alle, og at vi har nogle gode dagpasningstilbud. I fremtiden skal jeg også beskæftige mig med de mere hårde områder og for eksempel være med til at sikre en god erhvervsudvikling og finde ud af, hvilken ny rolle, Køge skal spille i regionen,« siger Marie Stærke.

Borgene i Køge skal ikke forvente den store revolution med Marie Stærke i spidsen for byrådet. Først og fremmest vil hun arbejde på at sikre, at kommunalreformen falder på plads.

Den vigtigste sag for Køge Kommune lige nu, mener hun, er, at sikre, at der bliver lagt togspor forbi Køge fremfor forbi Roskilde, næste gang jernbanenettet skal udvides. Landspolitisk mener hun, at den vigtigste politiske sag er stigende ulighed.

Internationalt mener hun, at EU’s forfatningstraktat er en af de største politiske udfordringer.

»Og så håber jeg, at Danmark snart kommer med i Euroen,« tilføjer hun.

Indtil onsdag aften læste Marie Stærke historie og dansk. Studierne er nu lagt på hylden til fordel for stillingen som borgmester. Rent privat danner hun par med kredsformand for Socialdemokraterne i Køge, Jesper Larsen, som hun skal giftes med til sommer.