Tysk AMU-opkøb får Antorini i alarmberedskab
Systematisk svindel med AMU-tilskud på storkøreskolen TUC har tidligere fået Børne- og Undervisningsminister Christine Antorini (S) op i det røde felt. Nu giver det anledning til løftede øjenbryn i ministeriet, at TUC tilsyneladende er kommet på tyske hænder. Foto: Polfoto/Martin Bubandt
Storkøreskolen TUC har svindlet for otte millioner danske skattekroner - og Undervisningsministeriet efterforsker stadig flere sager. Tysk opkøb får ministeriet til at skærpe opmærksomheden.

Dobbeltfakturering af køretekniske kurser, fupfirmaer og falske ansættelser.

Storkøreskolen TUC har ihærdigt malket de offentlige kasser for AMU-tilskud.

TUC og de underordnede firmaer tegner sig for en over en tiendedel af de tilsynssager, der er gennemført i forbindelse med kulegravningen af det svindelplagede AMU-system.

Ud af ti sager har fem ført til krav om tilbagebetailing, der tilsammen løber op i 7,8 millioner kroner. Fire-fem sager efterforskes fortsat.

Derfor vækker det opsigt i ministeriet, at den tyske milliardkoncern Dekra tilsyneladende nu er i færd med at købe sig ind på den skandaleombruste danske storkøreskole.

"I samarbejde med ministeriet er vi ved at se på, om det giver anledning til principielle overvejelser om, hvor vidt vi rent tilsynsmæssigt skal foretage os noget," siger Per Hansen, der direktør i Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen.

Truet med lukning

Kvalitets-og Tilsynsstyrelsen er den myndighed under Børne- og Undervisningsministeriet, som kontrollerer, at der ikke svindles med de knap to milliarder kroner, som staten hvert år bruger på AMU-systemet.

Det systemastiske misbrug af tilskudssystemet har flere gange fået styrelsen til at true med det røde kort - altså helt at fjerne udbudsgodkendelsen til AMU-kurser fra TUC.¨

Derfor er der god grund til at være på vagt over for TUC, forklarer Per Hansen:

"Som tilsynsansvarlige er det vores opfattelse, at det er en udbyder, vi skal være ekstra opmærksomme på."

TUC råder over adskillige køreskoler, samt et privat jobcenter, som gør det muligt at udstyre arbejdsløse med dyre tilskudsberettigede erhvervskørekort.

Udlodder AMU-kurser i konkurrencer

Den Brøndby-baserede storkøreskole er kendt for aggressivt at 'pushe' kørekurser og transportuddannelser til både private og firmaer.

Blandt andet har det vakt opmærksomhed, at TUC har afholdt konkurrencer, hvor der var sikker gevinst i form af et køreteknisk kursus, som køreskolen efterfølgende kunne søge tilskud til.

Fupnumrene på TUC har tidligere fået Børne- og Undervisningsminister Christine Antorini (S) til at tordne mod misbruget af offentlige AMU-millioner.

Indtoget af den tyske milliardkoncern Dekra på det danske marked har vakt bekymring for, om danske AMU-kroner risikerer at havne i tyske lommer.

Der hersker dog forvirring om, hvor vidt Dekra faktisk har overtaget kontrollen med selve TUC-koncernen - eller om der som TUC-ejer Morten mathisen forklarer, blot er tale om et samarbejde i et nyt holdingselskab.

Også hos ministeriets vagthund skaber den kringlede selskabskonstruktion omkring TUC forvirring.

"Vi er ikke helt på det rene med, hvad der er sket. Det prøver vi selvfølgelig at finde ud af," siger Per Hansen.

AMU-skandalen

AMU-kurser har til formål at opkvalificere kortuddannede og ufaglærte. Staten yder hvert år over to milliarder kroner i støtte til systemet.

Siden sidste forår har Avisen.dk afsløret en stribe eksempler på groft svindel med AMU-tilskud og VEU-godtgørelser.

Sideløbende har Børne- og Undervisningsministeriet gennemført en kulegravning af AMU-systemet.

90 tilsynssager er indtil videre afsluttet. 23har ført til tilbagebetalingskrav, der tilsammen beløber sig til over 40 mio. kr.

Rigsrevisionen undersøger nu Undervisningsministeriets forvaltning af AMU-midlerne.