Kræftens Bekæmpelse Tiden læger ikke alle sår, når mor eller far dør
I Danmark oplever 38.000 børn under 18 år hvert år, at deres far eller mor bliver indlagt med en livstruende sygdom - og cirka 2.000 børn mister en forælder. Undersøgelser viser, at hele 98 pct. af alle danske folkeskoler har en sorghandleplan, og at viljen til at støtte de sorgramte børn er til stede hos både lærerne og ledelsen. Alligevel er det på tide at tage nye skridt i skolernes samarbejde med de sorgramte børn, mener Kræftens Bekæmpelse og Egmont Fonden.
Dette er en pressemeddelelse leveret af Via Ritzau.
I dag udkommer Kræftens Bekæmpelses nye Sorghandleplan 2.0., som er målrettet alle grundskoler i Danmark. Målet med den er at hjælpe skolerne til at opdatere deres nuværende sorghandleplaner, sådan at de bedre støtter børn, der oplever livstruende sygdom og dødsfald i familien. Især er det vigtigt, at skolerne har mere fokus på børns langsigtede sorg, og at børn sørger forskelligt.

- Vi håber, at skolerne tager godt imod vores nye sorghandleplan. Den er baseret på 20 års indsamlet viden, hvor vi ikke mindst har lyttet aktivt til børnene, der har mistet, siger Martin Lytje, postdoc i Kræftens Bekæmpelse og en af forfatterne bag den nye sorghandleplan

Den nye sorghandleplan er støttet med knap 2,2 mio. kr. af Egmont Fonden, hvor indsatsen over for børn, der mister far eller mor, igennem mange år har været en hjertesag og et vigtigt indsatsområde:

- Vi ved, at sorgramte børn ikke altid oplever, at få den støtte de har behov for, selvom stort set alle folkeskoler i dag har en sorghandleplan. Derfor er børnene med Sorghandleplan 2.0. for første gang blevet spurgt, hvad de har behov for: De ønsker at blive hørt og inddraget. Egmont Fonden ser frem til, at den nye sorghandleplan bliver taget i brug på alle landets skoler, siger Henriette Christiansen, direktør i Egmont Fondens Støtte- og bevillingsadministration.

Fokus på den langsigtede sorg - og på at inddrage børnene

Den nye sorghandleplan er blandt andet baseret på interview med 39 børn i alderen 9-17 år, der har mistet enten mor eller far. Flertallet af dem mener, at de ikke har haft nok indflydelse på, hvordan deres sorg er blevet håndteret i skolen - og de føler også, at lærere og kammerater hurtigt har glemt deres sorg.

- Hvis skolerne ikke er opmærksomme på, at børns sorg kan vare mange år, så risikerer børnene at blive ensomme, utilpassede og stå overfor fagligt efterslæb og skoleskift. Sorghandleplan 2.0 lægger også op til, at alle grundskolerne bruger ressourcer på at tale med de sorgramte børn om deres ønsker og behov. Børnene ved oftest godt selv, hvad de har brug for, forklarer Martin Lytje.

Sorghandleplan 2.0 udkommer den 18. januar og er skrevet af postdoc Martin Lytje og Områdechef Per Bøge, som begge arbejder i OmSorg, Kræftens Bekæmpelse.

Her er de nye råd til skolerne:

-Børns sorg er lige så unik som de børn, der oplever den. Det er derfor vigtigt, at sorgberedskabet tager højde for barnets unikke sorgreaktioner og personlighed.

Sorg er ikke noget, der langsomt forsvinder efter et år.

-Tabet af en forælder følger børn resten af deres liv og kan have omfattende negative konsekvenser i såvel barndommen som i voksenlivet. Hjælpen bør derfor baseres på, at barnet skal lære at leve med tabet.

Dette er en pressemeddelelse leveret af Via Ritzau.