Sygeplejersken Stine: Alt for meget arbejde er meningsløst
- Jeg oplever for ofte, at mit arbejde er meningsløst, fortæller Stine Skov Hansen, som er sygeplejerske i hjemme-sygeplejen. Privatfoto
Patienter bliver nytteløst sendt alt for meget frem og tilbage mellem hospital og kommune, oplever den garvede sygeplejerske Stine Skov Hansen.

For mange syge borgere er kastebolde mellem hospitalerne og kommunernes tilbud om sygepleje. Det er ydmygende og trist for borgerne og meningsløst for sygeplejerskerne. 

Sådan oplever Stine Skov Hansen hverdagen. Hun er erfaren sygeplejerske i hjemme-sygeplejen og arbejder i sydsjællandske Vordingborg Kommune. 

Alt i alt er oplevelsen for ofte, at nu starter vi bare forfra igen
Stine Skov Hansen

- Jeg oplever for ofte, at mit arbejde er meningsløst, fordi vi sender patienter gennem meningsløse forløb, fortæller Stine Skov Hansen og kommer med et eksempel:

- Jeg er ude ved en borger, som er dårlig med mavesmerter. Så ringer jeg til borgerens læge, som får hende indlagt.

- Næste dag bliver hun så udskrevet fra sygehuset, og jeg besøger hende. Her kan jeg konstatere, at hun stadig har det skidt. Men der er ikke kommet nogen papirer med hjem fra sygehuset om, hvad de har behandlet for og anbefaler af opfølgende tiltag.

- Så kan jeg bruge tid på at ringe til hospitalet og måske være heldig at finde en sygeplejerske, som kan give vigtige oplysninger. Alt i alt er oplevelsen for ofte, at nu starter vi bare forfra igen. 

Svingdørs-patienter

På en konference med titlen 'Masterplan for det nære sundhedsvæsen' i dag, onsdag, skal fagfolk se på, hvordan man kan få hjemmesygeplejen til at fungere bedre i samspil med sygehusene.

Blandt andet for at forebygge at forebygge, at borgere indlægges og genindlægges for meget. Altså bliver det, som nogle fagfolk kalder svingdørs-patienter. 

I Vordingborg har man også diskuteret, hvad der kan gøres. 

- Jeg har talt med andre sygeplejersker om svingdørs-patienter, og vi har også talt med lægerne i kommunen om det. Men ingen har fundet brugbare løsninger, fortæller Stine Skov Hansen.

Hun glæder sig dog over et tiltag i Vordingborg.

- I Vordingborg har vi et fast koncept med ’Tage imod besøg’. Det betyder, at borgere udskrevet fra sygehuset senest tre timer efter hjemkomst får tilbudt et besøg af en sygeplejerske. Og en uge senere kan de få et besøg mere.

- Det er noget, vi gør for at forebygge genindlæggelser, fortæller hun. 

Presset i hverdagen

Generelt får hjemme-sygeplejen i kommunerne ansvar for flere og flere syge mennesker. Og ansvaret gælder også mere komplekse tilfælde end før i tiden. Det sætter pres på hjemme-sygeplejen.

- Selv om flere borgere bliver sendt hurtigt hjem og har mere komplekse sygdomme end tidligere, så har vi ikke fået flere hænder i hjemmesygeplejen, fortæller Stine Skov Hansen.

Hun kan godt mærke, at tiden er knap, når hun kører rundt i Vordingborg i sine dagvagter.

- Borgerne får heldigvis det, som de har behov for. Men vi sygeplejersker må løbe lidt hurtigere og tager lidt mere overarbejde, end vi egentlig bryder os om, fortæller Stine Skov Hansen, og fortsætter:

- Travlhed gør, at vi for eksempel må udskyde at få tage mål til støttestrømper eller lave arbejdet med at få gang i bevilling af bleer til borgeren. Det betyder for borgeren, at de selv må betale for bleer i længere tid.

Det er svært, når man ikke synes, at der er tid nok til at tale med den døende patient
Stine Skov Hansen

Hun oplever, at der ikke altid er tid til at give den pleje, som fagligt set vil være den bedste. 

- Det er svært, når man ikke synes, at der er tid nok til at tale med den døende patient. Eller at man hos borgeren med et kompliceret sår ikke har tid til at spørge ind til, hvordan det i øvrigt er med deres kost, sorg eller andre ting, som påvirker deres almene tilstand.

Politikerne må tage ansvar

Står det til Stine Skov Hansen,  skal der ske flere ting, for at borgerne undgår at blive svingdørs-patienter og i det hele taget får den bedst mulige pleje og hjælp. 

- Politikerne må tage ansvar for, at der er penge nok og tilstrækkelig styring til, at sundheds-væsenet fungerer, siger hun og fortsætter:

- De nye tiltag, vi bliver lovet i form af flere penge til ældreplejen, vil jeg gerne se komme, før jeg tror på det. Alt for mange gange oplever vi, at der gives det ene sted, mens man så lige tager et andet sted. 

I hjemmesygeplejen er der ifølge Stine Skov Hansen brug for, at sygeplejerskerne gennerelt får mere uddannelse. Og her glæder hun sig over sin egen arbejdskommune.

- I Vordingborg er vi så heldige, at vi har fået tilbudt undervisning i to faglige moduler om akut sygepleje og forebyggende pleje. Så vi er blevet klædt bedre på til at klare vanskeligere opgaver.

 

via Listen To News