Støtte på fire niveauer
Penge og ekspertise til rådighed for de odenseanske eliteklubber, som er med i støtteordningen.

Af Sander Schmidt Astrup
saas@avisen.dk
@BRØD LØS BAGKANT:Eliteidrætsudvalget i Odense Kommune samarbejder med udvalgte eliteklubber på fire forskellige niveauer. Fra niveau et til tre samt uden for kategori. Det er de syv medlemmer i udvalget, der afgør, hvilke klubber, der kan optages.
For alle fire niveauer er det et gældende krav, at klubberne enten er, eller er godt på vej, til at kunne etablere sig på det højeste niveau indenfor den pågældende sportsgren.
På niveau et og to er der lidt længere snor med hensyn til at blive blandt de bedste af de bedste. Jo højere niveau, jo større er kravene til den organisatoriske og ledelsesmæssige struktur, der allerede er i klubben.
På niveau et får klubberne ikke nogen kontant støtte, men medarbejderne på kommunens eliteidrætssekretariat hjælper med at iværksætte projekter, der kan fremme den organisatoriske udvikling i klubberne.
Klubberne på niveau to og tre kan også trække på eliteidrætssekretariatets ekspertise og modtager desuden et årligt tilskud på henholdsvis 50.000 og 100.000 kroner.
Klubberne uden for kategori modtager ikke et årligt tilskud, da pengene ville være af marginal betydning.
De har dog stadig glæde af at være en del af ordningen, idet den sikrer en tæt kontakt til forvaltningen og det politiske system, understreger John Christensen, der er formand for eliteidrætsudvalget.