Stilladsarbejder styrtede i døden fra 16 meters højde: Overvejer at melde virksomhed til politiet

Arbejdsliv
På adressen Bremensgade 44-46 på Amager styrtede en stilladsarbejder i døden den 24. november i sidste måned. (Foto: Foto: Arbejdstilsynet )
Nye detaljer viser en alvorlig sikkerhedsbrist i forbindelse med en arbejdsulykke, hvor en erfaren stilladsarbejder styrtede i døden. Arbejdstilsynet overvejer at politianmelde virksomhed.

Sikkerheden var alt andet end okay, da en dansk stilladsarbejder med 40 års erfaring styrtede i døden fra 14 til 16 meters højde ved et stillads på Bremensgade på Amager den 24. november i år.

Det konkluderer Arbejdstilsynet i en rapport over ulykken.

Manglende rækværk på stilladset, instruktioner forud for arbejdet og faldsikringsudstyr, der ikke var taget i brug, er nogle af forklaringerne på, at det kunne gå så frygteligt galt.  

Stilladsarbejderen havde endda ladet faldsikringsudstyret ligge i firmabilen. På udstyrets seler fremgik det, at de sidst var taget i brug i august 2014, mens de sidst var blevet efterset i juni 2016.

To strakspåbud

Den afdøde stilladsarbejder var i gang med nedtagning af stilladsets overdækning og stod på det tredje øverste stilladsdæk, da ulykken indtraf. En kollega til den afdøde, der befandt sig på jorden, så ham falde. Han blev erklæret død kort tid efter ulykken. 

Stilladsvirksomheden blev efterfølgende givet to strakspåbud, de nu skal efterleve. Det ene handler om, at virksomheden fremadadrettet skal sikre, at stilladser bliver taget ned på en forsvarlig måde. Det andet går på, at virksomheden skal sørge for, at deres medarbejdere får den nødvendige instruktion i forbindelse med arbejdsopgaver, de skal udføre.

Dødsårsag endnu ikke fastlagt

Arbejdstilsynet begrunder påbuddene med følgende:

"Arbejdstilsynet har i begrundelsen lagt særlig vægt på, at der ikke var truffet foranstaltninger, der var tilstrækkeligt til at sikre den ansatte mod nedstyrtning. Dette begrundes med, at arbejdet med nedtagning af overdækning var planlagt til at skulle udføres ved brug af faldsikringsudstyret, der var stillet til rådighed for opgaven, ikke efterset rettidigt, ligesom faldsikringsudstyret ikke blev anvendt".

Arbejdstilsynet vil nu vurdere, om der er grundlag for at melde virksomheden til politiet eller give den en bøde. Det er fast praksis, når virksomheder får strakspåbud i en så alvorlig sag, skriver myndigheden i rapporten.  

Det ventes, at en obduktionsrapport er klar om få uger. Den skal forsøge at klarlægge den præcise dødsårsag. Afdødes arbejdsgiver mener at vide, at afdøde fik et ildebefindende kort inden han faldt. Det kan endnu ikke bekræftes.

Avisen.dk har været i kontakt med den pågældende virksomhed, men de ønsker ikke at udtale sig i sagen.

Arbejdstilsynet ser med alvorlige øjne på sagen.

- Når en medarbejder dør, er det selvfølgelig en alvorlig sag. Det er alvorligt, når Arbejdsmiljøloven bliver overtrådt, sagde Charlotte Hougaard Juhl, tilsynschef i Arbejdstilsynets Center Øst, forleden til Avisen.dk.

Nyheder

Dronningen dybt

forfærdet