Sparekatalogerunder pres
Åbenhed · Flere byrådsmedlemmer mener, at sparekatalogerne sender forkerte signaler til borgerne, når kommunen skal spare

Da byrådet i forbindelse med budgetforliget besluttede, at Huset skal lukke med udgangen af 2007, lød der er ramaskrig fra en del af byens borgere, som følte sig godt og grundigt snydt. Huset stod nemlig ikke i det omfattende prioriteringskatalog, der blev lagt frem for offentligheden forud for forhandlingerne, og Venstres politiske ordfører, Bünyamin Simsek, forstår godt, at lukningen kom som en overraskelse.

»De personer, der har været tæt på Huset, vidste godt, at det kunne ske, men jeg kan godt forstå, at helt almindelige mennesker blev forvirrede, for der stod jo ikke noget i prioriteringskataloget. Og hvis borgerne er forvirrede, har vi politikere et problem, siger Bünyamin Simsek,« der erkender, at prioriteringskataloget sender blandede signaler.

Alt er i spil

»Prioriteringskatalogerne har været brugt ved de seneste sparerunder, og som udgangspunkt er det en god idé at informere borgerne om, hvad der kan komme i spil. Men problemet er bare, at vi politikere i princippet har ansvaret for – og derfor også kan skære i – hele kommunens budget på 22 milliarder. Det skal vi minde borgerne om, så de ikke forventer, at det kun er prioriteringskatalogets forslag, der kan komme i betragtning, siger Bünyamin Simsek, der dog ikke mener, at sparekatalogerne skal skrottes.

»De er som udgangspunkt gode, men vi bliver nødt til at supplere dem med noget mere information, så borgerne ved, hvad de kan forvente,« siger Bünyamin Simsek.

Lukket proces

De Konservatives ene mand i byrådet, Marc Perera Christensen, mener heller ikke, at spareprocessen har været åben nok for offentligheden.

»Der er mange grunde til at tage forløbet op, ikke mindst den forlorne borgerproces, der var op til forhandlingerne. Rådmændene og borgmesteren fik ikke forklaret borgerne, at der kunne komme andre ting i spil end dem i prioriteringskataloget. De gemte sig i stedet bag kataloget og tog først diskussionen på budgetdagen,« siger Marc Perera Christensen.

Han foreslår i stedet, at de enkelte rådmænd åbent fremlægger budgetforslag for deres afdelinger på forhånd, så borgerne bedre kan gennemskue processen og debattere forslagene.