Sosuer skraber bunden med dårlig livsstil
Sosuerne er de medlemmer af FOA, der har den dårligste livsstil. Foto: www.colourbox.com
Sosu-assistenter ryger flere cigaretter og er oftere svært overvægtige end sammenlignelige faggrupper. Til gengæld drikker de mindre.

Masser af cigaretos og for mange kilo på sidebenene.

Social- og sundhedsassistenter på plejehjem, sygehuse og døgninstitutioner har markant dårligere livsstil end pædagogmedhjælpere og faglærte arbejdere.

Det bliver endnu en gang dokumenteret i en sammenligning af FOA-medlemmernes livsstil og arbejsmiljø, som Statens Institut for Folkesundhed (SFI) har foretaget.

Sosu'erne er eksempelvis næsten dobbelt så ofte storrygere som pædagogmedhjælpere og andre erhvervsaktive kvinder.

Hvor sidstnævnte ligger på indeks 0,8, så er sosu'erne helt oppe på 1,5 inden for parametret storrygning, viser opgørelsen fra SFI.

Og så er sosu'erne langt oftere svært overvægtige med et usundt kostmønster. Derfor har de også en større tendens til livsstilssygdomme som f.eks. diabetes.

- Vi ser nogle meget markante forskelle. Både inden for livsstil og arbejdsmiljø. Men det er også værd at bemærke, at blandt både sosu-assistenterne og pædagogmedhjælperne er der færre, der overskrider Sundhedsstyrelsens højrisikogrænse for indtagelse af alkohol, siger forskningsleder Knud Juel.

Både sosu-assistenterne og pædagogmedhjælperne har en meget høj forekomst af bøjede eller forvredne arbejdsstillinger. Og de er også mere tilbøjelige end andre erhvervsaktive kvinder til at døje med slidgigt eller diskusprolaps, viser undersøgelsen.