Region Hovedstaden Sophie Hæstorp Andersen (S): Stram økonomiaftale med få lyspunkter
Regionsrådsformand i Region Hovedstaden Sophie Hæstorp Andersens (S) umiddelbare reaktioner på økonomiaftalen mellem staten og regionerne, som landede tirsdag aften:
Dette er en pressemeddelelse leveret af Via Ritzau.


Det er med en lidt blandet fornemmelse, at jeg kigger på økonomiaftalen, som i mine øjne stadig er meget stram, selvom regeringen trods alt har givet nogle indrømmelser.

Nu skal vi i gang med at kigge nærmere på, hvor aftalen konkret efterlader os i Region Hovedstaden. Min umiddelbare forståelse er, at vi kan se frem til yderligere ca. 100 mio. kr. til sundhedsområdet i Region Hovedstaden, som ikke er øremærket særlige indsatser. Det er selvfølgelig bedre end man kunne frygte - men vi har altså stadig stigende udgifter til ny medicin og en støt stigende befolkningstilvækst, ligesom vi får stadig flere ældre. Så selvom vi får tilført penge, så bliver det stadig en udfordring at få enderne til at mødes, når vi skal lægge budgettet for 2018.

Det er rigtig ærgerligt, at vi ikke får taget reelle skridt i retning af at få afviklet produktivitetskravet på 2%. Det betyder, at vores i forvejen hårdt prøvede medarbejdere igen skal løbe endnu stærkere. Jeg vil gerne slå fast, at det ikke er noget, hverken medarbejdere eller patienter kan være tjent med.

Når det er sagt, så noterer jeg mig også, at der er lagt op til en analyse af styring og kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet i starten af 2018. Man kan da håbe, at det kan være starten på enden for det rigide krav til at producere 2% mere hvert år, som vi har været underlagt i årevis i regionerne.

Jeg noterer mig også, at regeringen trods alt har lyttet til os på nogle få men vigtige områder. Det varslede krav til en besparelse på 10% på det regionale udviklingsområde er lagt i graven. Det er en sejr for særligt de ældre i yderområderne, som er afhængige af en god og sammenhængende offentlig transport; og ikke mindst for miljøet, fordi vi kan fortsætte det vigtige arbejder med at rense forurenede grunde.

Regionerne har fået flere penge til at løfte de nye socialpsykiatriske tilbud, som skal tage sig godt af de mennesker, som er for syge til kommunernes botilbud, men som ikke skal indlægges på vores psykiatriske afdelinger. Det er en god nyhed, for vi står her med et meget reelt behov for at kunne tilbyde de her mennesker et godt alternativ til at blive overladt til sig selv. Det kan forhåbentligt også være med til at skabe tryggere forhold for de medarbejdere på de kommunale bosteder, som ikke har rammerne til at tage sig af de mest syge.

Regeringen har også øget vores anlægsramme en smule. Det betyder, at vi kan fortsætte med at bygge nyt og renovere vores hospitaler og dermed fremtidssikre vores sundhedsvæsen.

Yderligere information:

Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) via regionens pressevagt: Tlf.: 70 20 95 88.
Dette er en pressemeddelelse leveret af Via Ritzau.