Sagsbehandlere: De mest drevne snydere bliver ikke afsløret

Fire ud af ti sagsbehandlere mener, at det er for besværligt at iværksætte sanktioner over for borgere, der beviseligt snyder eller laver socialt bedrageri.
Arkivfoto: Ida Guldbæk Arentsen, Scanpix.

'De, der bliver sanktioneret, er dem, som ikke magter systemets finurligheder. Dem, der snyder bevidst, er ofte så dygtige, at de kan fremstå, som de overholder alle regler.' 

 
Undersøgelsen giver et konkret indblik i de udfordringer, som sagsbehandlerne står med, når borgere snyder eller ikke lever op til udstukne krav, og det derfor kommer på tale at smække kassen med offentlige ydelser i.
 
I undersøgelsen svarer knap fire ud af ti sagsbehandlere - 39 procent - at det er for besværligt at iværksætte sanktioner over for borgere, der enten snyder eller laver socialt bedrageri.
 
'Det er utrolig sagsbehandlingstungt og omstændigt at sanktionere, og der er rigtig mange tilfælde, hvor det må fravælges,' skriver en sagsbehandler.
 
'Sort arbejde er svært at gøre så meget ved - det kræver stort apparat for at bevise. Kontrolgrupperne er ikke særlig store', konstaterer en anden sagsbehandler.
 
En kollega mener, at det er 'for ressourcekrævende, at vi skal opsøge borgere på deres bopæl, før de kan sanktioneres'. Det burde ifølge sagsbehandleren være tilstrækkeligt at ringe eller sende et brev til borgeren.
 
Flere sagsbehandlere gør sig overvejelser om rimeligheden i at iværksætte sanktioner: 
 
'Nogle sanktioner gør, at borgerne falder for dybt, og det koster samfundet endnu mere. Der burde være plads til en vurdering,' mener en sagsbehandler.
 
Det er, som at plukke håret af en skaldet, skriver en anden jobcenter-medarbejder og uddyber:
 
'De, som sidder med afgørelsen, har ikke andre muligheder, men juraen tager ikke højde for den livssituation, de (borgerne, red.) er i. Det rammer ofte de enlige med børn hårdt. Reglerne er for stramme og ret og pligt for uoverskueligt for disse mennesker, som kæmper for at holde deres familie i gang på ordentlige vilkår.'
 
Det er afgørende, at borgerne ved, hvorfor der skulle gribes ind, understreger en sagsbehandler:
 
'I dag er det en jungle, og borgerne forstår ofte ikke, hvorfor og hvordan en sanktion er skruet sammen. Hvis sanktioner skal virke, skal det være sanktioner, som borgeren selv kan se er i orden.'
 
Og dét lykkes måske ikke altid. I hvert fald skriver en sagsbehandler: 
 
'Sanktioner ændrer ikke holdninger, og det er holdningsbearbejdning der er behov for.'
 
 
Om undersøgelsen

Om undersøgelsen

Undersøgelsen blandt ansatte i jobcentre blev gennemført i perioden 21. september - 11. oktober 2017

Spørgeskemaet blev distribueret til 1.703 medlemmer af HK/Kommunal, der er registreret med faget "Beskæftigelse". 

1.071 har fuldendt besvarelsen.

34 har svaret delvis.

Svarprocenten er på 65.

 

En del af svarpersonerne arbejder ikke længere i et jobcenter eller er i funktioner, hvor de (næsten) ikke har borgerkontakt. De er ledt ud af spørgeskemaet, således at det maksimale antal besvarelser er 838.

Følg os på Facebook

Så får du nyheder direkte leveret, og kan deltage i debatten på vores artikler.