Region Syddanmark vil løse lægemangel med klinik på sygehus

Region Syddanmark vil gerne tilbyde patienter i Esbjerg og omegn en praktiserende læge ved Sydvestjysk Sygehus. Nu skal Sundheds- og Ældreministeriet afgøre, om det er muligt. (Foto: Foto: Colourbox/Photoalto)

En lægeklinik på et sygehus i Esbjerg skal afhjælpe Region Syddanmarks kvaler med at få læger til området.

Region Syddanmark vil løse manglen på praktiserende læger i Esbjerg-området ved at oprette en klinik på Sydvestjysk Sygehus til 3200 patienter. Det vil regionen nu søge ministeriel tilladelse til.

Det fortæller TV Syd.

Klinikken skal placeres i lokaler tæt på akutmodtagelsen på Sydvestjysk Sygehus.

Region Syddanmark er ifølge sundhedsloven forpligtet til at sikre regionens borgere en god lægedækning med tilgængelige sundhedstilbud i hele regionen.

Men regionen har i længere tid haft svært ved at leve op til forpligtelsen i flere områder herunder i Esbjerg-området.

Der har gennem de seneste år været meget begrænset lægevalg i Esbjerg og omegn.

Det har været nødvendigt at etablere et midlertidigt, regionsdrevet tilbud i Langlihuset i Hjerting og efterfølgende en klinik drevet af en privat aktør.

Nu ansøger regionen Sundheds- og Ældreministeriet om tilladelse til at etablere forsøg med nye organisationsformer, så der kan etableres en almenmedicinsk klinik på sygehuset i Esbjerg.

Klinikken vil i princippet begynde uden patienter. På grund af de begrænsede valgmuligheder af læge i byen, forventer regionen en hurtig tilgang til klinikken.

Det skriver regionen i sit oplæg.

Der ansøges i første omgang om en forsøgsperiode på seks år.

Umiddelbart ser de praktiserende lægers organisation, PLO, positivt på forsøgets gennemførelse, oplyser TV Syd.

Da en lægeklinik på Bornholm i april 2016 lukkede, uden at det lykkes at finde en afløser, oprettede Region Hovedstaden en lignende løsning for patienterne på sygehuset i Rønne. Det skriver TV2 Bornholm.

Den blev oprettet som en midlertidig løsning, men klinikken har siden fået Folketingets ord for, at den har finansiering de næste seks år.

/ritzau/