PET: Regeringen bør nedtone forbindelse mellem terror og islam

Danmark
Justitsminister Lene Espersen og resten af regeringen bør ændre sprogbrug, når de taler om muslimer og terror, lyder det fra PET:

Regering og myndigheder bør undgå at bruge ord som hellige krigere og islamisme, når der tales om terror – for ikke at provokere flertallet af muslimer eller styrke terroristernes slagord.

Politiets Efterretningstjeneste (PET) opfordrer de danske myndigheder til at nedtone forholdet mellem islam og terrorisme, når de udtaler sig om islamistisk terrorisme.

Blandt andet frarådes de at bruge ord som »jihad,« »islamisme,« »fundamentalisme,« og »mujahedinere.«

PET anbefaler desuden, at myndighederne undlader at bruge beskrivelsen »islamistisk terrorist« og i stedet nøjes med »terrorist.«

Det frarådes også at referere til »Krigen mod terror,« som USA erklærede efter 11. september 2001 – et begreb som den danske regering også har brugt.

Ikke politisk korrekt

Ifølge PET's chef for forebyggende sikkerhed, Anja Dalgaard-Nielsen, skal den nye sprogbrug forhindre radikalisering. Det skal ske ved, at muslimske borgere ikke føler sig mistænkeliggjort som terrorister. For det andet vil man undgå at give ekstremister medvind ved at adoptere deres ordvalg.

»Det handler ikke om politisk korrekthed, men om at sikre en sprogbrug, der er så præcis og objektiv som muligt. Terrorgrupper søger for eksempel at give deres handlinger religiøs legitimitet ved at kalde dem ’jihad’. ’Jihad’ har imidlertid også fredelige og positive betydninger, hvorfor det er uheldigt, hvis myndighederne kopierer og dermed bestyrker ekstremisternes brug af ordet,« siger hun.

Rapporten, der hedder »Sprogbrug og Terrorbekæmpelse« advarer generelt imod at kæde islam og terrorisme sammen, fordi en typisk borger ikke skelner mellem religionen islam og islamisme, som er en politisk ideologi.

»For at undgå at stigmatisere muslimske befolkningsgrupper anbefaler CTA, at man altid overvejer i hvor høj grad det bidrager til sammenhængen at bruge religiøst afledte termer i beskrivelsen af terror (som for eksempel islamistisk,)« står der i den otte sider lange rapport fra PETs Center for Terroranalyse.

PET bestræber sig selv på at følge anbefalingerne.

Der advares også imod kombinationen »muslimske terrorister« i en tidligere rapport af en forhenværende PET-analytiker. En ekspert i islamisme tvivler dog på, at en ny sprogbrug vil forhindre radikalisering.

Lukker øjnene

»Intentionerne er gode. Men man risikerer at lukke øjnene for virkeligheden, hvis man ikke må kalde Osama bin Laden for en islamistisk terrorist. Det er ikke holdbart. Islamismen kommer jo ud af islam,« siger Mehdi Mozzafari, leder af Center for Forskning i Islamisme og Radikaliseringsprocesser på Århus Universitet.

En ny regeringsrapport om radikalisering anbefaler nu PET's anbefalinger.

Hverken justitsminister Lene Espersen (K), statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) eller integrationsminister Birthe Rønn Hornbech (V) har over for Nyhedsavisen ønsket ikke at svare på, om de vil følge anbefalingerne i PET's nye ordbog.

Debattør og Berlingske.dk-blogger Mikael Jalving advarer Christiansborg imod at følge PETs råd.

»Jeg håber virkelig ikke, at politikerne har tænkt sig at følge de råd. Det minder jo om tankepoliti. Som debattør mener jeg, at det er en måde at begrænse vores tanker på. PET tror, at man med ord kan udviske, at det er islamismen, der er fjenden. Det tjener ikke noget formål at skjule det,« siger Mikael Jalving til Nyhedsavisen.

faktaboks
Nyheder

Ældre ægtepar for vild

i en uge:

Levede af bær og

muddervand