Skæbnedag venter forude: Storkonflikt endnu ikke afblæst
Organisationer mangler at godkende eller afvise overenskomstaftalerne. Foto: Nils Meilvang/Ritzau Scanpix
Organisationer mangler at godkende eller afvise overenskomstaftalerne. Få overblik over, hvad der skal ske. En mulig konflikt er endnu ikke afblæst.

Selv om der er landet overenskomstaftaler for både kommuner, regioner og staten, er en mulig konflikt endnu ikke afværget.

De kommende uger skal fagforbundenes medlemmer nemlig bestemme om det, som forhandlerne har fået igennem, er godt nok.

Formelt skal også arbejdsgivernes baglande godkende aftalerne.

Få overblik over, hvad der endnu mangler, før aftalerne kan træde i kraft:

* Alle organisationer skal en sidste gang til forhandlingsbordet for at forhandle om afsatte puljer til netop deres områder.

* Onsdag er FOA og KL blevet enige om at fordele 544 millioner kroner, der blandt andet giver social- og sundhedsassistenter et ekstra løntrin.

* Den færdige aftale skal herefter præsenteres for organisationernes medlemmer.

* I de fleste organisationer sendes aftalen til urafstemning blandt medlemmerne, men i nogle organisationer godkendes eller forkastes den af eksempelvis et repræsentantskab.

* Afstemningen sker i overensstemmelse med den enkelte organisations vedtægter. I eksempelvis Danmarks Lærerforenings tilfælde kræver en godkendelse almindeligt flertal.

* Fagforeningerne har bestemt, at der skal et afstemningsresultat i hus for hver enkelt organisation. De har altså ikke benyttet sig af en mulighed for at kæde afstemningerne sammen.

* En sammenkædet afstemning kunne have betydet, at et nej fra et enkelt fagforbund for eksempel på det kommunale område kunne overtrumfes, hvis øvrige forbund for kommunalt ansatte stemte ja.

* Afstemningsresultaterne skal være klar i starten af juni. Organisationerne kan tidligst offentliggøre afstemningsresultatet den 4. juni.

* Resultaterne vil formentlig blive offentliggjort samtidig, så de enkelte organisationer ikke påvirker hinanden.

* 6. juni bliver der taget endelig stilling til, hvorvidt resultatet af forhandlingerne om fornyelse af aftaler og overenskomster er godkendt.

* Hvis en organisation forkaster forliget, bryder en konflikt ud for det pågældende område.

* En eventuel konflikt kan tidligst træde i kraft ved døgnets begyndelse den 11. juni.

* På statens område er alle organisationerne under Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) kædet sammen, så det enten er et samlet nej eller ja på statens område.

* Også arbejdsgiverne skal have opbakning til aftalen i deres bagland.

* I kommunerne skal et forhandlingsresultat endeligt godkendes hos Kommunernes Lønningsnævn.

* I Regionerne er det Regionernes Lønnings- og Takstnævn, der skal give den endelige godkendelse.

* I staten er det topforhandleren, innovationsminister Sophie Løhde (V), der har mandat til at forhandle og underskrive en aftale på statens vegne.

Kilder: Kommunernes Landsforening (KL), Danske Regioner, Finansministeriet, Aalborg Universitet, Forligsinstitutionen, Lægeforeningen, aftalen mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om overenskomst.

/ritzau/
via Listen To News