Mistanke om skader blandt frisør-børn
Frisører, rengøringsassistenter, laboranter, landbrugsmedhjælpere ser ud til at have højere risiko for at føde drenge med misdannede kønsorganerg andre med risiko for at være udsat for hormonforstyrrende stoffer på jobbet Colourbox
Ny undersøgelse tyder på øget risiko for misdannelser blandt børn af kvinder der arbejder med hormonforstyrrende stoffer

I en ny undersøgelse blandt 43.000 danske drengebørn får frisører og andre faggrupper, der arbejder med hormonforstyrrende stoffer, flere drengebørn med misdannede kønsorganer.

Undersøgelsen er lavet for at forske i den mistanke, der ligger om, at kemiske stoffer i blandt andet kosmetik, rengøringsmidler, blød plast og andre produkter virker hormonforstyrrende og kan skade fostre.

”Undersøgelse peger på, at der måske kan være et problem her,” siger professor på Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik på Bispebjerg Universitetshospital Jens Peter Bonde.

Han har været med til at lave undersøgelsen sammen med forskere fra blandt andet Valencia i Spanien. De har studeret 45.341 drengebørn født i Danmark mellem 1997-2009. Forældrenes beskæftigelse i 16. graviditets uge er sammenholdt med forekomsten af medfødte misdannelser på kønsorganerne.

I undersøgelsen blev i gennemsnit seks ud af 1000 drengebørn født med hypospadi – en misdannelse af penis, hvor urinrøret ikke munder ud på spidsen, og penis kan være spaltet.

Men blandt børn født af frisører, rengøringsassistenter, laboranter, landbrugsmedhjælpere og andre med risiko for at være udsat for hormonforstyrrende stoffer på jobbet – var det 12 ud af 1000 drenge, der blev født med hypospadi.

Altså fik kvinderne i de udsatte fag dobbelt så mange drengebørn med misdannelsen.

Jens Peter Bonde påpeger, at undersøgelsen ikke giver særlig stærk dokumentation, men heller ikke tager livet af mistanken.

"Resultatet af denne undersøgelse lukker ikke sagen. Der er grund til at gå videre med mere forskning,” siger han

Dels er der en statistisk usikkerhed i undersøgelsen, fordi antallet af børn med misdannelsen er så lille.

Dels er det baseret på et skøn, hvilke faggrupper, der er udsat for kontakt med hormonforstyrrende stoffer. Dels ved man ikke, i hvor høj grad kvinderne også påvirkes af stofferne uden for arbejdet.

”Det lyder mærkeligt, men der er faktisk ikke nogen, der har målt, i hvilke fag og i hvor høj grad mennesker bliver påvirket af hormonforstyrrende stoffer på arbejdet,” siger Jens Peter Bonde.

Formand for Dansk Frisør- og Kosmetikerforbund Poul Mongaard er rystet over undersøgelsen.

"Det er på tide, at mistanken kommer mennesket til gode, og vi ikke leger med folks helbred. Vi skal have en malermodel, hvor de gravide frisører ikke arbejde med de stoffer, og så skal vi have en forstærket politisk indsats i EU, så stofferne bare helt generelt bliver fjernet. Nu må det være nok," siger Poul Mongaard.

Undersøgelsen

Konklusionen:

"The study provides some evidence that occupational exposure to possible endocrine disrupting chemicals during pregnancy increases the risk of hypospadias."

Læs undersøgelsen her