Dansk Fjernvarme Mere end 170 fjernvarmeværker har sænket varmepriserne
173 fjernvarmeværker har sænket fjernvarmepriserne. Årsagen er fjernvarmeværkernes fokus på effektivitet og omkostningsminimering samt bortfaldet af forsyningssikkerhedsafgiften. Forbrugerne får den fulde fordel af besparelserne.
Dette er en pressemeddelelse leveret af Via Ritzau.
Fjernvarmeforbrugerne på 173 fjernvarmeværker har fået særdeles glædelige budskaber. Disse værker har nemlig sænket priserne, viser Energitilsynets varmeprisstatistik. Fjernvarmepriserne er samlet set steget 0,7 procent eller cirka en hundredkroneseddel det seneste år. Men næsten halvdelen af værkerne har altså sænket priserne.- Det, som slår igennem, er fjernvarmeværkernes fokus på effektivitet og omkostningsminimering og så bortfaldet af forsyningssikkerhedsafgiften. Men prisreduktionerne kommer fuldt og helt forbrugerne til gode, siger økonomisk konsulent Anders Jespersen fra Dansk Fjernvarme.Fjernvarmeværkerne skal ikke skabe overskud til ejere, og derfor har værkerne fokus på langsigtede investeringer i grøn og effektiv teknologi.- Typisk investerer fjernvarmeværker i ny teknologi med 20-30 årige tidshorisonter. Men investeringerne kommer forbrugerene til gode med det samme i form af enten fastholdelse af priserne eller deciderede prissænkninger, siger Anders Jespersen.Gassum-Hvidsten barberer 17.000 kr. af prisenEt fjernvarmeværk har formået at skære hele 17.000 kroner af varmeprisen. Det er Gassum-Hvidsten Kraftvarmeværk, som er blandt de såkaldte barmarksværker, der fik lov at investere i biomasse i stedet for at være tvunget til at bruge naturgas. Gassum-Hvidsten Kraftvarmeværk har investeret i et halmanlæg og kan derfor i dag levere fjernvarme til forbrugerne for 13.908 kroner for et standardhus - mod tidligere 31.000 kroner. Faktisk investerer de danske fjernvarmeselskaber for ca. fem milliarder kroner på årsbasis i ny og grøn teknologi, udvidelser af forsyningsområder samt renovering af eksempelvis ledningsnet. Det skaber mere end 6000 arbejdspladser. Fjernvarmeværkerne beskæftiger selv ca. 2200 ansatte.Fjernvarmeværkerne forsyner 63 procent eller næsten to tredjedele af husstandene med varme. Det svarer til 3,5 millioner danskere. Det sker med overvejende grøn opvarmning i det 55 procent af opvarmning stammer fra grønne opvarmningskilder. Årligt sender værkerne fjernvarmeregninger for ca. 22 milliarder kroner ud til forbrugerne. Cirka halvdelen er moms og afgifter, som tilfalder statskassen. Dansk Fjernvarmes årsprisstatistik viser, at fjernvarmeprisen gennemsnitligt er 14.139 kroner for et standardhus.
Dette er en pressemeddelelse leveret af Via Ritzau.