Løkke varmer op til nyt disruptionråd på mandag
Formålet med det første møde er at få input til det 'Partnerskab om fremtidens arbejdsmarked', som regeringen vil nedsætte i foråret 2017, understreger statsministeren i invitationen. Fotomontage: Scanpix/arkiv
Statsminister Lars Løkke Rasmussen inviterer til første inspirationsmøde om fremtidens arbejdsmarked inden jul. LO-formand Lizette Risgaard og FTF-formand Bente Sorgenfrey er på gæstelisten.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) gør nu de indledende øvelser for at få gang i det nye disruptionråd, som han lovede i sit nye regeringsgrundlag. På mandag inviterer han til inspirationsmøde om fremtidens arbejdsmarked på Marienborg.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen har sendt indbydelser ud til en bred kreds af ministre, repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter, virksomheder og eksperter.

Formålet med det første møde er at få input til det 'Partnerskab om fremtidens arbejdsmarked', som regeringen vil nedsætte i foråret 2017, understreger statsministeren i invitationen.

Dermed vil Lars Løkke Rasmussen først for alvor gå i gang med sit nye disruptionråd efter overenskomstforhandlingerne i foråret 2017.

Frontfigurer inviteret 

- Regeringen ønsker at ruste Danmark bedst muligt til fremtidens arbejdsmarked, så alle danskere bliver i stand til at klare sig godt i en verden, der hurtigt ændrer sig, skriver Lars Løkke Rasmussen i brevet, der er sendt ud til frontfigurerne i dansk erhvervsliv og dansk fagbevægelse.

LO-formand Lizette Risgaard, FTF-formand Bente Sorgenfrey, 3F-formand Per Christensen og Dansk Metals forbundsformand Claus Jensen har alle fået invitationen.

- Jeg er rigtig glad for, at statsministeren lytter og inddrager os i at diskutere, hvordan vi bedst udnytter de nye digitale muligheder. Robotter og automatisering vil revolutionere vores arbejdsmarked, og det er vigtigt, at vi kommer ud af starthullerne og gearer os til omstillingen, så alle får gavn af den, siger Lizette Risgaard.

Utryghed skal fjernes

Også FTF-formand Bente Sorgenfrey er glad for at blive inviteret med i det nye partnerskab om fremtidens arbejdsmarked.

- Nye arbejdsformer kommer til at præge arbejdslivet både i den private og offentlige sektor. Jeg hører mange lønmodtagere tale om utryghed, og den utryghed skal vi have fjernet. Og i mine øjne er uddannelse helt central for at fjerne trykket fra lønmodtagernes skuldre, siger hun.

Ifølge programmet for mandagens inspirationsmøde om fremtidens arbejdsmarked byder Lars Løkke Rasmussen selv velkommen. Herefter er der oplæg ved blandt andre grundlægger af Singularity Universitetet og forsker i de hastige digitale forandringer, Rob Nail.

Også direktør i IBM Helle Valentin og fællestillidsrepræsentant Jan Grimstrup fra KP Komponenter er blandt oplægsholderne. 

Uddannelse afgørende  

LO-formand Lizette Risgaard hæfter sig ved, at Lars Løkke Rasmussen i mødeindkaldelsen til på mandag fremhæver, at alle skal med, så ingen hægtes af den velstandsudvikling, som globaliseringen og de nye teknologier muliggør.

- Hvis ambitionen er, at alle kommer med og får gavn af den fjerde industrielle revolution, er det afgørende, at vi satser mere på voksen- og efteruddannelse. Ja, på uddannelse i det hele taget. Vi har et godt udgangspunkt i Danmark med vores overenskomster og tradition for social dialog, men det kræver også turbo på uddannelser og kompetenceløft i en helt anden målestok end i dag, understreger LO-formanden. 

Lizette Risgaard er overbevist om, at digitaliseringen vil forandre vores arbejdmarked i et tempo, som vi slet ikke kan forudse.

- Derfor skal vi allesammen være mere om os, når det gælder uddannelse. Ikke bare politikerne og arbejdsmarkedets parter har en forpligtelse til at handle. Det har hver enkelt lønmodtager også for at tage efteruddannelse, siger hun.

Ingen sektorer er fredet

FTF-formanden vil på det første møde på mandag understrege over for Lars Løkke Rasmussen, at der i et kommende kommissorium fremgår, at der skal tænkes bredt og ikke kun på Produktionsdanmark.

- Ingen sektorer er fredet, pointerer Bente Sorgenfrey og henviser til, at pædagoger, socialrådgivere og sygeplejersker også udfordres af nye teknologier. 

Analyser fra blandt andre CEVEA og HK viser, at cirka 900.000 danske job enten vil forsvinde eller blive berørt af digitalisering, kunstig intelligens og automatisering de kommende år. De store forandringer kaldes med et engelsk udtryk disruption, der betyder forstyrrelse.   

LO har tidligere foreslået, at regeringen opretter et digitaliseringsråd for at analysere, hvad der kan gøres for at omstille det danske arbejdsmarked.