LO: Flere milliarder at hente i bedre arbejdsmiljø end i senere pension
Der skal ikke bygges mere på pensionsalderen, før der er gjort noget gennemgribende ved arbejdsmiljøet i nedslidningstruede brancher, mener LO.  Foto: Steffen Ortmann, Scanpix
Arbejdsgivernes forslag om højere pensionsalder harmonerer slet ikke med et stadig mere nedslidende arbejdsmiljø, mener LO-næstformand Morten Skov.

Forslaget fra Dansk Arbejdsgiverforening (DA) om at hæve danskernes pensionsalder hurtigere, så den kan følge trop med den stigende levealder, støder på hård modstand hos lønmodtagerorganisationen LO.

- Mange med hårdt og nedslidende arbejde kan ikke holde til at arbejde til den pensionsalder, vi har i forvejen, siger næstformand i LO Morten Skov.

Han henviser til en LO-rapport fra sidste år, der viste, at 40 procent af LO’s medlemmer mener, at de ikke er i stand til at blive i deres nuværende job frem til pensionsalderen. Det begrundede de med fysisk og psykisk belastende arbejde samt nedslidning.

Dårligt arbejdsmiljø koster milliarder

Morten Skov synes, det er godt og sympatisk, at DA er optaget af samfundsøkonomien og vil spare penge. Ifølge arbejdsgivernes beregninger vil den stigende levealder koste statskassen 24 milliarder kroner i 2040, hvis ikke pensionsalderen hæves gradvis fra 70 til 72 år mellem 2025 og 2040.

Men der er endnu flere milliarder at hente i at forbedre arbejdsmiljøet i stedet, påpeger Morten Skov.

- Alle beregninger viser, at der er mange milliarder at hente ved at gør noget for at fremme et bedre arbejdsmiljø. Det ville også få lønmodtagerne til at blive længere på arbejdsmarkedet, siger han.

Dårligt arbejdsmiljø gør folk langtidssyge

En rapport udarbejdet af LO i 2007 dokumenterede, at det dårlige arbejdsmiljø årligt koster samfundet 64 milliarder kroner i form af erstatninger, sygefravær, tabt produktion, medicin- og sundhedsudgifter.

- Vi har også beregninger fra 2014, der viser at der kan spares 15,2 milliarder kroner årlig alene ved at forebygge langvarigt sygefravær, der skyldes dårligt arbejdsmiljø. Det er skyld i over en tredjedel af længevarende sygdom, siger Morten Skov.

Konstant faldende bevillinger

LO-næstformanden minder om, at da politikerne i 2006 første gang valgte at hæve pensionsalderen, var der fuld fokus på arbejdsmiljøet. Der blev oprettet en fond for forebyggelse og fastholdelse, som skulle finansiere initiativer, der kunne forebygge psykisk og fysisk nedslidning, så lønmodtagerne kunne holde til flere år på arbejdsmarkedet.  

- I dag ser vi kontant faldende bevillinger. Siden 2009 er midlerne til at forbedre arbejdsmiljøet beskåret med cirka 140 millioner kroner. Alene Arbejdstilsynets bevillinger er faldet med 40 millioner kroner. Og tilskuddet til Arbejdstilsynets særlige indsatser i nedslidningstruede brancher vil være helt væk i 2017. Så skulle vi ikke lige få styr på arbejdsmiljøet, før vi hæver pensionsalderen yderligere, spørger Morten Skov.