Kvinder på krisecentre får ikke længere psykologhjælp

Formanden for Landsorganisationen af Kvinde-krisecentre (LOKK) og forstander på Kvindehjemmet, Birgit Søderberg, kalder beslutningen om at fjerne psykologordning for grotesk. (Foto: Foto: Sisse Dupont/Polfoto)

I krisecentrene er man dybt uforstående over for, at der ikke kan tilbydes gratis psykologhjælp på centrene.

Det er ikke længere muligt for kvinder, der opholder sig på et af landets krisecentre, at få tilbudt gratis psykologsamtaler, efter en forsøgsordning fra 2012 finansieret af satspuljemidler er stoppet fra 1. januar 2016. Det skriver Dagbladet Information.

Formanden for Landsorganisationen af Kvinde-krisecentre (LOKK) og forstander på Kvindehjemmet, Birgit Søderberg, kalder beslutningen om at fjerne psykologordningen "grotesk" og "mærkværdig".

Hun fortæller, at psykologhjælp er et helt afgørende første skridt på vej mod et liv uden vold for kvinder på krisecentre.

- Psykologbistanden til kvinderne er dokumenteret virkningsfuldt for kvinderne, så vi regnede med forlængelse, eller at man permanentgjorde det, men det har man valgt ikke at gøre. Det er uforståeligt, siger hun til Information.

I Socialstyrelsens evaluering af psykologsamtaler til kvinder på krisecentre fra 2015 konkluderes det, at psykologsamtalerne er et vigtigt tilbud til kvinderne, og at samtalerne opfylder formålet, da kvinderne får hjælp til at få mere overskud og bearbejde oplevelsen.

Der står videre, at 1338 kvinder i perioden september 2013 til oktober 2014 har benyttet sig af tilbuddet.

Forstander på kvindekrisecentret i Lyngby, Linda Dichow Kaas, bakker Birgit Søderberg op i sin kritik.

- Det er overraskende og en klar forringelse af tilbuddet til voldsudsatte kvinder. Det bliver en omkostning for samfundet ikke at kunne tilbyde et ophold med det nødvendige indhold af kvalitet, siger hun til Information.

Siden 2012 har alle kvinder på krisecentre i Danmark fået tilbudt op til fire gratis psykologsamtaler.

Der blev afsat 16 millioner kroner til forsøgsordningen, der i første omgang skulle løbe over to år og blev administreret af Landsorganisationen af Kvinde-krisecentre i Danmark og Socialstyrelsen. Ordningen blev forlænget til udgangen af 2015.

/ritzau/