Kommunes jobopslag vækker opsigt: Søger studerende til at behandle klagesager
Et jobopslag fra Københavns Kommunes beskæftigelsesforvaltning har vakt vrede blandt syge og ledige borgere. Det er misforstået, siger kommunen. (Foto: Foto: Bente Jæger / arkivfoto)
Københavns Kommune søger i et jobopslag en studentermedhjælper, som vil få selvstændigt ansvar for klagesager. Opslaget er blevet misforstået, siger kommunen.

Hvis en kontanthjælpsmodtager eller sygedagpengemodtager vil klage til Københavns Kommune, vil klagen muligvis blive behandlet af en studentermedhjælper i stedet for en færdiguddannet jurist.

I hvert fald søger Københavns Kommunes beskæftigelses- og integrationsforvaltning en jurastuderende, som blandt andet vil få selvstændigt ansvar for sine egne klagesager, fremgår det af et jobopslag.

- Man tror jo, at hvis man klager, er der nogle kompetente medarbejdere, som tager stilling til det. Det her sætter jo folk i en situation, hvor man ikke ved, om man kan stole på myndighederne. Det krænker min retssikkerhed, siger Gunvor Schjelde, som er fleksjobber og har haft en del klagesager over Københavns Kommune.

Ansvaret må ikke være for stort

Opslaget har skabt vrede blandt syge og ledige rundt omkring i forskellige grupper på Facebook.

Af jobopslaget fremgår det, at studentermedhjælperen "vil efter en oplæringsperiode få selvstændigt ansvar for dine egne klagesagsbesvarelser." Screenshot: Avisen.dk

Også Dansk Socialrådgiverforening udtrykker skepsis.

- Meget af det, der bliver afgjort inden for beskæftigelsessystemet vedrører folks forsørgelsesgrundlag og dermed også deres mulighed for at føre en rimelig tilværelse. Det er et enormt vigtigt stykke arbejde, og det er vigtigt, at sagsbehandlingen foregår på et tilstrækkeligt højt niveau. Det vil i hvert fald styrke retssikkerheden og borgernes tillid til systemet, at dem, der træffer afgørelse af stor betydning for borgernes liv, er uddannede, siger Rasmus Balslev, som er formand for Region Øst i Dansk Socialrådgiverforening.

Det afgørende er, om den studerende sidder med myndigheden til selv at afgøre sagerne eller ej, understreger han.

- Når man ansætter studerende, skal det ikke være dem, der sidder med den endelige afgørelse. Det kan sagtens være, at studerende kan gøre et fint stykke arbejde, men ansvaret må ikke være for stort. Først og fremmest for borgerens skyld, men også af hensyn til den studerende selv, siger Rasmus Balslev.

Om det går ud over borgernes retssikkerhed eller ej, afhænger i høj grad af, hvordan kommunen håndterer det, vurderer Anette Skals, som er lektor ved socialrådgiveruddannelserne på professionshøjskolen Metropol.

- Beskæftigelsesområdet er vanvittigt komplekst, og man skal være faglig stærk og have noget erfaring for at sidde med det, da der også er en del skøn i den slags afgørelser, siger hun til Avisen.dk.

Kommune: Folk misforstår

Københavns Kommunes beskæftigelsesforvaltning ser ikke noget problem i stillingen.

Forvaltningen har i flere år haft en studentermedhjælper til at supplere de uddannede jurister, og jobbet er slået op, fordi stillingen skal genbesættes, forklarer Inger Suppli, der er kontorchef i forvaltningen.

- Først og fremmest vil studentermedhjælperen ikke være inde over afgørelser om borgeres forsørgelsesgrundlag, for eksempel afgørelse om førtidspension eller hvis borgeren er blevet trukket i kontanthjælp. Hvis den studerende bliver involveret i de sager, er det udelukkende for at hjælpe de erfarne jurister, siger hun, og fortsætter:

- Derudover vil der altid være en erfaren medarbejder, som godkender og kvalitetssikrer sagerne.

Men hvorfor står der så i opslaget, at man selv vil få ansvaret for klagesager?

- Man kan godt få et selvstændigt ansvar for at lave udkastet til en besvarelse og selv underskrive det, selvom der har været en erfaren medarbejder inde og godkende det. Og når den studerende har været her et år eller halvandet, kan det godt være, at han eller hun selv kan besvare en klage, men det bliver ikke klager, der handler om borgerens forsørgelsesgrundlag. Det kan for eksempel være klager over jobcentrets indretning eller telefontid.

Kan du forstå, at folk bliver bekymrede over at læse det her?

- Man skal selvfølgelig altid tage det alvorligt, når borgerne bliver bekymrede, og derfor vil vi tænke over det næste gang, vi laver et stillingsopslag. Jeg håber også, at min uddybning her vil betyde, at de ikke vil være bekymrede. Der er blevet læst noget andet af stillingens indhold end det, der ligger i den, og det er selvfølgelig rigtigt ærgerligt.

via Listen To News