Journalist slipper med advarsel
Den redaktionelle beslutningsproces på Nyhedsavisen bliver gennemgået for at undgå lignende fejl i fremtiden.

Nyhedsavisen har i dag meddelt den journalist, som i weekenden blev suspenderet, at han tildeles en skriftlig advarsel.

Baggrunden er, at han i en reportage, der blev bragt fredag på avisen.dk og lørdag i Nyhedsavisen, beskrev, hvordan han selv tog del i optøjerne på Nørrebro i forbindelse med rydningen af Ungdomshuset.

Chefredaktør David Trads understreger, at det af indlysende årsager er uacceptabelt, at medarbejdere bryder loven, og at det på alle måder er imod det grundlag, som Nyhedsavisen og avisen.dk udgives ud fra:

- Vores journalist har begået en ubegribelig fejl, som han klart har undskyldt og taget ved lære af. Den skriftlige advarsel, som jeg har givet ham, er en alvorlig reprimande, fastslår Trads.

Chefredaktøren fastslår, at der er behov for at gennemgå hele den redaktionelle beslutningsproces for at hindre, at en lignende fejl skulle ske igen – og at denne proces allerede er igangsat.

- Ud over den enkelte journalists fejl må jeg konstatere, at vores redaktionelle beslutningskraft har fejlet i denne sag. Når den slags sker, er det afgørende, at vi omgående erkender fejlen og retter op på den. Det er mit ansvar, at det er sket, og det er mit ansvar, at det ikke gentager sig, siger David Trads.