Ekspert: Ny jagt på socialt bedrageri er ineffektiv symbolpolitik
Sidst ordningen var aktiv sparede den kommunerne og a-kasser for 10,6 millioner kroner. Foto: Mads Claus Rasmussen/Scanpix Ritzau
Sociale bedragere skal endnu en gang fanges i lufthavnene, før de tager på ferie. Men tal fra sidste gang, ordningen var aktiv, vidner om en ineffektiv ordning, siger arbejdsmarkedsforsker.

I sidste uge genindførte regeringen uanmeldte lufthavnstilsyn, hvor modtagere af offentlig forsørgelse, der ulovligt forsøger at tage sin ydelse med på ferie, skal fanges i landets lufthavne. 

Det er ikke første gang, at man forsøger det. Ordningen eksisterede ligeledes fra 2010-2015. Og det var en tilfreds beskæftigelsesminister, der kunne præsentere ordningen:

- Jeg er glad for, at vi har genindført lufthavnstilsynet. Vi ved fra sidst, at det virker, og det indgår på den vis naturligt i den samlede indsats for at gøre det mere besværligt for dem, der vil snyde. Det har en betydning, at der er også er en fysisk kontrol i vores lufthavne, udtalte Troels Lund Poulsen i en pressemeddelelse.

Men tal fra STAR (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering) vidner om en meget ineffektiv og ressourcekrævende indsats. I de fem år ordningen eksisterede sidst, blev der nemlig blot skrabet 10,6 millioner kroner ind efter 146 aktioner, hvor 1.385 personer blev mistænkt for socialt bedrageri.

Det er småpenge, siger arbejdsmarkedsforsker og ekspert i socialt bedrageri, Morten Frederiksen, der er lektor ved Aalborg Universitet. 

- Umiddelbart lyder 10,6 millioner over en periode på fem år som meget, meget få penge. De har jo været ude en del gange og med de mange besøg, er det også særdeles ressourcekrævende, siger han.

Til sammenligning vurderede KMD i 2011, at der årligt blev svindlet for mellem 7 og 12 milliarder i socialt bedrageri.

Skal fange kontanthjælpsmodtagere

De nyindførte stikprøvekontroller fungerer således, at STAR dukker uanmeldt op i landets lufthavne og stopper tilfældigt udvalgte udrejsende danskere.

Har STAR mistanke om, at borgeren modtager en ydelse som eksempelvis kontanthjælp eller dagpenge, sender de oplysningerne videre til borgerens hjemkommune og a-kasse.

Det skete altså 1.385 gange i løbet af de fem år, ordningen sidst var aktiv, og kostede de sociale bedragere 10,6 millioner kroner.

Man skal nemlig melde ferie, hvis man er på offentlig forsørgelse som eksempelvis kontanthjælp. I den periode modtager man ikke ydelsen, da man ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet.

Sådan foregår et lufthavnstilsyn

Sådan fungerer et uanmeldt lufthavnstilsyn ifølge Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering-

 

- En borger stoppes i lufthavnen i forbindelse med en kontrolaktion

- Via opslag i relevante registre kontrolleres det, om borgeren ser ud til at have modtaget ydelser under udrejsen

- Hvis der er mistanke om modtagelse af ydelser under udrejsen, vil der blive taget kopi af passet og evt. anden rejsedokumentation

- Senest to dage efter en kontrolaktion sender STAR Brønderslev dokumentationen til borgerens kommune (hvis der er tale om kommunale ydelser) eller til borgerens a-kasse (hvis der er tale om ydelser efter arbejdsløshedsforsikringsloven)

- Kommunen/a-kassen bliver bedt om at træffe afgørelse om eventuelle tilbagebetalingskrav og evt. sanktion/karantæne

- Først når kommunen/a-kassen har truffet afgørelse, er det muligt at opgøre resultatet i de enkelte personsager

 

Kilde: STAR

UDVID

Ren symbolpolitik

Ifølge Morten Frederiksen er der dog væsentlig bedre måder at fange disse svindlere på. Nemlig de helt almindelige procedurer:

- De er meget begrænset, hvad man opnår med et tiltag som lufthavnstilsyn. Langt størstedelen, af dem der begår socialt bedrageri, bliver jo fanget ved de helt almindelige procedurer; som hvis man ikke møder op til en samtale med jobcentret eller a-kassen, eller hvis børnene ikke møder i skole, siger Morten Frederiksen.

Ifølge arbejdsmarkedsforskeren er lufthavnstilsynene i højere grad et udtryk for, at regeringen skal kunne pege på et konkret tiltag mod socialt bedrageri. Samtidig er tanken om en borger, der ligger og daser den på en strand i Thailand krænkende for de flestes retsfølelse.

- Hvis man rejser ud, uden at man må det, er det naturligvis fuldstændig uacceptabelt. Men det her er en meget ineffektiv måde at fange det på. Dermed ikke sagt at det ikke har betydning for retssikkerheden, men det er overvejende symbolpolitik, siger han og sammenligner ordningen med grænsekontrol. 

Ifølge arbejdsmarkedsforskeren er tilsynene ikke blot dyre for myndighederne og til gene for passagerene i landets lufthavne, men også det forkerte sted at kigge, hvis man for alvor vil gøre noget ved socialt bedrageri.

- Medmindre at der er tale om en hjemrejse til hjemlandet, så vil der typisk være tale om en ferie på 14 dage, og det er i ydelsesmæssig sammenhæng småpenge, siger Morten Frederiksen og peger på kommunale indsatser som noget, hvor det virkelig batter.

Mange borgere nemlig eksempelvis en forkert civilstand og står derfor som enlig, selvom de reelt er samlevende. Og uanset om det er med vilje eller ej, vil der i sådanne tilfælde ofte være tale om svindel, der kan have stået på i månedsvis eller endda år.

De uanmeldte besøg vil overvejende foregå i Københavns lufthavn, men ligeledes Billund og Aalborg vil få besøg. Ordningen er blevet genindført af regeringen og Dansk Folkeparti, efter at den kom på finansloven i december.

STAR skal som minimum gennemføre 27 kontroltilsyn om året.