Institutioner for udsatte børn spares væk
Lukningen af disse institutioner kan føre en skandale, siger ekspert Foto: Colourbox
Der er blevet færre pladser på institutioner for udsatte børn, men det koster på sigt, siger en ekspert.

Antallet af pladser og sågar hele institutioner for udsatte børn bliver sparet bliver væk, selv om der hersker tvivl om, hvorvidt plejefamilierne kan løfte opgaven med de socialt tungeste børn, skriver Information.

Institutionerne koster tre gange så meget som at placere børn i plejefamilier, og i alt lukkede omtrent 20 private opholdssteder, mens omkring 10 offentlige kom under afvikling, herunder fem familiedøgninstitutioner, i 2011.

I 2010 lukkede 10 døgninstitutioner, og det samlede antal døgninstitutioner er nu halveret. I næste uge, den 1. august, nedlægges så cirka to tredjedele af Døgncentret for Børn og Familier i Aarhus' anbringelsespladser.

Ifølge de lokale politikere har de ikke haft andre muligheder end at skære på institutionens pladser:

- KL har formuleret, at økonomi og barnets tarv skal gå hånd i hånd, men realiteten er jo, at de økonomiske hensyn desværre vejer tungt i en så presset tid, som vi er i nu, siger Claus Thomasbjerg (SF), socialudvalgsformand i Aarhus Kommune, til Information.

Da socialreformen 'Barnets Reform' trådte i kraft, skete det med en henstilling om i højere grad at benytte sig af familieplejeanbringelser.

Barnets Reform er da også det hyppigst anvendte argument, når kommunerne lukker eller sparer på institutioner, som man kunne se med den nu lukkede institution Skodsborg, der behandlede alkoholskadede småbørn.

Eksperter mener, at det ekspertisetab, lukningen af disse institutioner fører med sig, er en skandale:

- Al forskning viser, at det både økonomisk og menneskeligt er mest hensigtsmæssigt at lave en tidlig og omfattende indsats, som netop de her institutioner er bedst til, siger Inge Bryderup, lektor på DPU.

- Man sparer måske lige nu og her, men på længere sigt bliver det meget dyrere, fordi børnene vokser op og får brug for mere omfattende behandling end ellers, tilføjer hun.