Hver 10. ung kørt ud på sidespor
Hver tiende ung mellem 15-29 år er hverken i beskæftigelse eller under uddannelse. Foto: Colourbox
114.000 unge er hverken i job eller i gang med uddannelse. Det er fordobling siden 2008. AE vil tvinge unge til uddannelse.

Flere og flere unge køres ud på et sidespor.

114.000 unge er hverken i job eller i gang med uddannelse. Det er en fordobling på tre år, viser tal fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE).

Dermed er mere end hver tiende ung mellem 15-29 år hverken i beskæftigelse eller under uddannelse.

Det er den økonomiske krise, der har kastet de mange unge ud i et limbo. De kom i job under den økonomiske optur, og da krisen satte ind, blev de fyret og står dermed nu uden uddannelse.

For eksempel viser tal, at beskæftigelsesfrekvensen blandt de 15-29-årige er faldet med knap 12 procentpoint fra 2008 til 2011.

De mange unge uden job og uddannelse betyder også, at Danmark er langt fra at opfylde målsætningen om, at 95 procent af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse.

Andelen af en ungdomsårgang, som ikke har fået en ungdomsuddannelse 10 år efter, de forlod folkeskolen, ligger på knap 21 procent.

AE mener på den baggrund, at der bør indføres obligatoriske ungdomsuddannelser til alle unge.

"Det vil betyde, at man i fremtiden sikrer, at det laveste uddannelsesniveau udgøres af en faglært eller gymnasial uddannelse," skriver AE i en analyse.

via Listen To News