Højesteret frifinder læge i sag fra Svendborg
Det var i september 2013, at en mandlig patient døde på Svendborg Sygehus. Mere end fire år senere har Højesteret slået fast, at en læge ikke gjorde sig skyldig i grovere eller gentagen forsømmelse eller skødesløshed. Foto: Sonny Munk Carlsen/arkiv/Scanpix

En læge frifindes onsdag af Højesteret i en sag om håndteringen af en patient i Svendborg.

Tidligere var hun straffet med en bøde på 5000 kroner af Østre Landsret.

De syv dommere er uenige om, hvorvidt lægen havde gjort sig skyldig i grovere forsømmelse eller skødesløshed. Fire stemmer for at frifinde den tiltalte, mens tre vil dømme.

Straffesagen drejer sig om et forløb i august 2013 på Svendborg Sygehus. En mandlig patient, der led af diabetes, blev indlagt, men lægen begik fejl - blandt andet sikrede hun sig ikke, at patientens blodsukker faktisk blev målt.

Hun bad mundtligt en sygeplejerske om at få målt blodsukkeret, men hun fulgte ikke op på sagen, ligesom det ikke blev journalført.

Manden døde 1. september. Årsagen var formentlig en svær hjerneskade på grund af lavt blodsukker.

Flertallet af dommere lægger vægt på, at lægen kunne have en forventning om, at sygeplejersken ville give hende besked, hvis der blev målt påfaldende værdier ved undersøgelsen.

Desuden kunne lægen forvente, at patienten ville få målt blodsukkeret fire timer senere i forbindelse med den sædvanlige morgenmedicin, noterer de fire dommere.

Derfor kan lægens optræden ikke betegnes som grovere forsømmelse eller skødesløshed i autorisationslovens forstand, lyder det.

En anden vurdering af forløbet har mindretallet på tre dommere. Lægen har "handlet i strid med basal lægefaglig viden", mener disse dommere. Problemet er blandt andet, at der ikke blev lagt en plan for behandlingen af patientens diabetes.

Sagen har medført røre i sundhedsvæsenet. Mange har udtalt støtte til den tiltalte læge, og Styrelsen for Patientsikkerhed er blevet kritiseret for at fare for hårdt frem.

I byretten blev hun i første omgang frifundet. Men landsretten kom i august sidste år til det modsatte resultat.

Over for Højesteret har anklagemyndigheden fastholdt, at lægen skulle dømmes. Men man har også peget på forhold, som taler for, at der ikke var tale om grovere eller gentagen forsømmelse eller skødesløshed.

Normalt behandles sager i Højesteret af fem dommere. Men i nogle principielle sager udvides besætningen. Det var også tilfældet i lægesagen.

/ritzau/