KRIGEN EFTER KRIGEN Forsvaret hædrer psykisk syge soldater
Forsvarschef Knud Bartels hædrer en soldat fra Afghanistan-missionen. Soldaten har intet med den konkrete sag at gøre. Foto: Forsvaret/Ronny Rasmussen
120 psykisk sårede soldater får nu en medalje for at være blevet såret i tjeneste. Indtil nu har medaljen kun været for de fysisk sårede.

Psykisk syge krigsveteraner bliver efter mange års kamp nu ligestillet med de af deres soldaterkammerater, der har mistet en arm eller et ben i tjenesten.

Forsvaret har besluttet - med hjælp fra politikerne i Folketinget - at tildele 120 psykisk syge krigsveteraner en medalje af sølv, fordi de er blevet såret i under tjeneste.

"Det er ekstremt vigtigt at vise, at vi har dyb respekt for både de fysisk og de psykisk sårede, og for det offer de har ydet," siger forsvarsminister Nick Hækkerup (S).

"Det er så uendeligt let at se på en soldat, der har fået sprængt for eksempel et ben væk, at han/hun har lidt et stort tab. Det kan til gengæld være svært at se på psykisk sårede soldater, at de har ondt i sjælen," tilføjer han.

Medaljen er præget i forgyldt sølv. På bagsiden har guldsmeden indgraveret teksten "Såret i Tjeneste".

Det er veteranpolitikken, der blev vedtaget i efteråret 2010, der baner vejen for medaljerne, og Forsvarskommandoen oplyser, at cirka 120 breve er sendt ud til krigsveteraner, der har fået anerkendt deres traumer som en arbejdsskade.

Super stærkt signal

Nyheden om medaljen får også smilet frem i soldaternes fagforening.

"Det er åbenlyst for enhver, at der ikke burde være forskel på, om en soldat er såret på sin fysik eller psyke. Begge lider."

"Derfor er det et super stærkt signal, at de to grupper nu ligestilles, når der bliver uddelt medaljer," siger Flemming Vinther, der er formand for Hærens Konstabel- og Korporalforening (HKKF).

Flemming Vinther erkender, at der kan være flere end 120, der har krav på medaljen.[pagebreak]

"Forsvaret kan jo ikke slå op under veteran i telefonbogen, så det er lidt af en udfordring at finde frem til for eksempel veteraner, der var udsendt for 15-20 år siden."

"Derfor vil jeg opmuntre veteraner til at kontakte HKKF eller Forsvaret, hvis de lever op til kravet omkring en anerkendt psykisk arbejdsskade," lyder rådet fra HKKF.

Plaster på såret

En af modtagerne er 44-årige Thomas Furustubbe fra Næstved.

Han har været på fire mission på Balkan under borgerkrigen, der hærgede det tidligere Jugoslavien i 1990erne.

Brevet begynder sådan her:

"Kære Thomas. Vi skriver til dig, fordi det er besluttet at soldater med psykisk efterreaktion på lige fod med fysisk sårede kan dekoreres med Forsvarets medalje for sårede i tjeneste..."

Medaljen har været længe ventet i Næstved.

"Selvom politikerne og Forsvaret er sent ude, er jeg glad for at få tildelt medaljen. Mange af os Balkan-veteraner har kæmpet i årevis for at få samfundets anerkendelse. Den får vi så nu langt om længe, og det føles rigtigt."

"Medaljen er et plaster på såret, og det har vi psykisk sårede lige så meget brug for som de soldater, der har fået amputeret arme og ben," siger Thomas Furustubbe, der i dag er uarbejdsdygtig på grund af sine traumer.

Langt fra alle har fået medaljen

37-årige Harald Frydendahl Jensen er også Balkan-veteran. Han har stadigvæk granatsplinter i kroppen efter tiden i krigszonen. Men selvom han har fået anerkendt sine psykiske mén som en arbejdsskade, har han ikke fået noget brev ind ad brevsprækken.

"Det er en anerkendelse af den kamp, jeg har kæmpet herhjemme med både fysiske og psykiske sår. Det er ikke en medalje, en soldat satser på at få, men når det nu er sådan, så betyder en medalje meget."

"Jeg vil se frem til at modtage min under en officiel overrækkelse. Det ville være lidt tamt, hvis Forsvaret bare sendte den til os krigsveteraner i en konvolut," siger Harald Frydendahl Jensen fra Horsens.[pagebreak]

11 har sagt ja tak

Hvis de veteraner, der har krav på medaljen, vil modtage den skal de udfylde en formular og sende den retur til Forsvarskommandoen, og det undrer en af modtagerne.

"Jeg forstår ikke, at jeg skal vælge, om jeg vil hædres eller ej. Det er som om, at Forsvaret lægger valget over på mig. Som om, at det er op til mig at beslutte, om jeg er skadet nok til at få en medalje, der automatisk tildeles de fysisk sårede."

Forsvaret har endnu ikke taget stilling til, hvordan medalje-overrækkelsen skal foregå. Det beslutter Forsvarskommandoen tidligst efter svarfristen, der er den 31. januar 2012.

Forsvarsministeren lægger lidt op til en eller anden form for ceremoni:

"Jeg tror, at den rigtige løsning vil være - i samarbejde med de sårede - at finde en måde, der markerer, at vi er meget taknemmelige for den indsats, der har haft så store menneskelige konsekvenser for dem," siger forsvarsminister Nick Hækkerup (S).

Hvorfor først nu? Danmark har efterhånden mange års erfaring i krig.

"Der er ting, vi politikere bliver opmærksomme på hen ad vejen, og det her er en af de ting. Vi lærer hele tiden, og det er jo givet, at vi skal ligestille de psykisk sårede med de fysisk sårede," svarer ministeren.

Indtil nu har 11 veteraner takket ja til at få overrakt såret-i-tjeneste-medaljen.

Medaljer

Forsvaret råder over i alt ni medaljer.

Du kan læse mere om blandt andet tapperhedsmedaljen her:

LINK Forsvarets medaljer