Forsker: Uhyre sjældent at fratage ret til skoledrift

Forældrene bag DIA Privatskole kan i princippet stifte en ny friskole fra bunden, forklarer forsker.

Det er 15 år siden, at en friskole er blevet frataget retten til at drive skole, sådan som Styrelsen for Undervisning og Kvalitet tirsdag lægger op til, at det skal ske for DIA Privatskole i København.

I de fleste tilfælde, hvor styrelsen finder problemer på en friskole, fratages skolen sit økonomiske tilskud. I praksis fører det ofte til en lukning, men der er en væsentlig forskel:

En skole, der mister sit tilskud, har i princippet mulighed for at rette op og igen modtage tilskud. Den mulighed får DIA Privatskole ikke, hvis styrelsens påtænkte afgørelse bliver gjort endelig.

Det forklarer Thorstein Balle, der forsker i friskoler og er cand.pæd. og ekstern lektor ved Grundtvig Centeret ved Aarhus Universitet.

- Grundloven siger, at du må have lov at undervise dine egne børn. Men din undervisning skal stå mål med folkeskolen. Det er betingelsen for at få lov at undervise uden for folkeskolen, siger Thorstein Balle.

Retten til at drive friskoler stammer helt tilbage fra Grundtvigs tid. Den hviler på et grundprincip om, at børnene tilhører forældrene og ikke samfundet.

Så selv om DIA Privatskole ikke længere må drive skole, så kan man ikke forhindre forældrene i at oprette en ny friskole eller i at undervise børnene hjemme under tilsyn af kommunen.

- Det er ikke de enkelte forældrepar, der bliver frataget retten. Det er skolen som sådan, fastslår Thorstein Balle.

Den sidste skole, der helt blev frataget retten til skoledrift, var en skole ved navn Al Aqsa.

Men modsat hvad den politiske debat kan give indtryk af, så er det sjældent, fordi skolerne er specielt islamiske, at de lukker eller mister tilskud, forklarer Thorstein Balle, der har gennemgået en række tilsynsrapporter.

- Generelt er det, fordi det på alle parametre er for ringe, siger forskeren.

- Hovedparten af de skoler, der har fået frataget deres tilskud, har fået det, fordi undervisningen er for dårlig.

Der er ikke nogen skoler, der har fået frataget tilskud alene med den begrundelse, at de ikke opdrager eleverne til frihed og folkestyre, oplyser han.

Ud over Al Aqsa skolen tæller listen over skoler, der har mistet tilladelse til at drive skole overhovedet, blandt andet nogle Tvind-skoler.

/ritzau/