Flertal presser regeringen: Giv asbestarbejderes kræftramte børn erstatning
Både Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti vil have ændret regler, så børn af asbestarbejdere kan få erstatning. Foto: Morten Stricker, Scanpix, Steen Brogaard.
Onsdag mødes Folketingets sundhedsordførere med ministeren for at sikre, at børn i fremtiden også vil være omfattet af erstatningsordningen for andenhånds-asbestofre

Børn af asbestarbejdere skal have kompensation, hvis de udvikler lungehindekræft. Det krav vil et flertal uden om regeringen stille sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V), når sundhedsordførerne mødes med hende onsdag for at diskutere emnet.

- Jeg kan simpelt hen ikke begribe, at regeringen ikke for længst har rykket på det her, for selvfølgelig skal børn af asbestarbejdere have kompensation på lige fod med samlevere og ægtefæller, hvis de udvikler kræft. De er jo også eksponerede, siger Socialdemokratiets sundhedsordfører Flemming Møller Mortensen.

Normalt er det kun dem, der har haft et job, de er blevet syge af, som kan få erstatning. Men siden januar 2016 har det været muligt for ægtefæller og samlevere til asbestarbejdere at søge kompensation, hvis de har udviklet lungehindekræft efter at have indåndet asbestfibre for eksempel ved vask af arbejdstøj med asbest.

Den mulighed vil et flertal have udvidet til også at gælde børn af asbestarbejdere.

Hvis ministeren skulle afvise forslaget, har Flemming Møller Mortensen samlet et flertal uden om regeringen bestående af blandt andet Socialdemokratiet, SF og Dansk Folkeparti.

- Vi ønsker en afklaring hurtigst muligt, og er helt enige i, at kompensationsordningen selvfølgelig skal gælde hele husstanden og det vil sige også børn af asbestarbejdere, siger Dansk Folkepartis sundhedsordfører Liselott Blixt.

Ulla Hagensens far arbejdede med asbest på Dansk Eternit Fabrik i Aalborg. Hun døde i februar af lungehindekræft. Læs hendes historie her.

Penge er klar

Flemming Møller Mortensen foreslår, at man i første omgang bruger af de satspuljemidler, der allerede er afsat på Finansloven til ægtefæller og samlevere, som også har fået lungehindekræft. Ud af de ti millioner kr., der blev bevilliget, er der nemlig foreløbig kun blevet udbetalt to millioner kroner i kompensation.

- Så pengene er der. Det er blot et spørgsmål om at få defineret andenhånds-eksponerede til at omfatte hele husstanden, og det vil sige både ægtefæller og børn, siger han.

I Kræftens Bekæmpelse ser juridisk chefkonsulent Natasja Espeløv Balslev kompensation til børn som en naturlig forlængelse af den allerede eksisterende ordning.

- Formentlig vil det kunne klares med et tillæg til den nuværende ordning for ægtefæller og samlevere, siger Natasja Espeløv Balslev.

Hurtig handling

Kompensationen for samlevere og ægtefæller til asbestarbejdere er i dag på 170.000 kroner.

Det er ikke lykkedes at få en kommentar fra sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V), men hun har tidligere givet udtryk for, at hun er parat til at drøfte sagen med partierne i satspuljeordningen. Det får hun nu mulighed for på onsdag.

Socialdemokraterne ser gerne, at ordningen bliver ændret hurtigt.

- Lungehindekræft er en meget alvorlig sygdom, som man dør af inden for et år efter, at man har fået stillet diagnosen, så det er en hastesag, siger Flemming Møller Mortensen.

Der bliver konstateret 130 nye tilfælde af lungehindekræft om året. Det tager mellem 20 og 50 år fra man har været udsat for asbest, til man udvikler sygdommen.