Firma fyrede og tvang ansatte ned i tid efter nyansættelser: "Sådan er vilkårene desværre"
Rengøringsassistent Jørgen Bo Jensen (th.) er skuffet over firmaet Elite Miljø. Men Søren Melgaard Hansen (tv.) afviser, at firmaet har handlet forkert. Foto: Mads Nissen Ritzau Scanpix/Jørgen Jessen Ritzau Scanpix/Privatfoto
En virksomhedsoverdragelse betød, at rengøringsfirmaet Elite Miljø i løbet af den samme måned både ansatte ti nye medarbejdere, opsagde tre og tvang syv ned i tid. Medarbejdere betaler ofte høj pris ved udlicitering, fastslår professor og 3F.

Rengøringsfirmaet Elite Miljø måtte godt skille sig af med tre medarbejdere og tvinge syv ned i tid. Ganske kort tid forinden havde det private firma ellers ansat ti nye medarbejdere. Forløbet skete i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse.

Den 1. september sidste år overtog Elite Miljø rengøringen af de kommunale arbejdspladser i Fredensborg Kommune efter en konkurrenceudsættelse.

For ti af de ansatte fik overdragelsen drastiske konsekvenser. De var alle på den offentlige overenskomst. Tre fik en fyreseddel, mens syv ufrivilligt blev sat ned i tid i slutningen af september.

Det tenderer til forskelsbehandling, når man kun straffer dem på den offentlige overenskomst, mener Pia Carøe, der er konsulent i fagforeningen 3F's lokalafdeling ved Nordsjælland Øst.

- Det tog kun tre uger for Elite Miljø at finde ud af, at det var dem, der var på offentlig overenskomst, der skulle rammes. De havde jo slet ikke lært de folk at kende, som de fyrede, siger hun til Avisen.dk.  

Man får, hvad man betaler for

Rengøringsassistenternes oplevelse i Fredensborg Kommune er langt fra unik. Hvert år udliciterer kommunerne for flere milliarder kroner til private firmaer. Men når det private overtager opgaver inden for områder som ældrepleje og rengøring, går det tit ud over medarbejdernes vilkår, forklarer Pia Carøe.

Det betyder ofte, at de ansatte må løbe hurtigere eller gå ned i tid mod deres vilje.  

- Du får den service, du betaler for. Men mange gange, når kommunerne byder på rengøring, kigger de kun på prisen og ikke på, hvad tilbuddet indeholder, pointerer den faglige konsulent.

Et omfattende forskningsprojekt fra sidste marts - blandt 1.500 medarbejdere primært beskæftiget i rengøringssektoren - bekræfter tendensen.

Her undersøgte forskere fra KORA - Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, Aarhus Universitet og Roskilde Universitet, hvordan udlicitering påvirker medarbejdere, som skifter fra offentlig til privat ansættelse.

Set fra medarbejdernes perspektiv havde det negative konsekvenser. Det fortæller professor MSO, Ole Helby Petersen, fra Roskilde Universitet, der er en af forskerne bag undersøgelsen. 

- Tallene viste, at de mennesker, der havde været igennem udlicitering, i gennemsnit havde lavere løn og et større træk på de offentlige overførsler. Samlet set havde de en indkomstnedgang i forhold til tilsvarende individer, der arbejdede med samme opgaver i det offentlige, men som ikke havde været igennem en udlicitering, siger han.

Direktør afblæser kritik

Forløbet i Fredensborg var præget af en særlig omstændighed, fortæller regionsdirektør for Region Øst i Elite Miljø, Søren Melgaard Hansen.

Blot et halvt år før Elite Miljø overtog rengøringsopgaven, havde kommunen udliciteret rengøringsopgaven til firmaet Forenede Service og overdraget det kommunale rengøringspersonale. Dermed blev de ansatte igen virksomhedsoverdraget, da Elite Miljø tog over fra efteråret.

- Der sker altså noget, der er ret usædvanligt, fordi der mellem to private rengøringsfirmaer bliver overdraget medarbejdere på vilkår, som ikke er den private overenskomst, men den offentlige overenskomst, siger Søren Melgaard Hansen.

Han understreger, at Elite Miljø har privat overenskomst. Men når firmaer virksomhedsoverdrager personale, skal den overenskomst, de bliver overdraget på, respekteres, indtil den udløber. I den konkrete sag udløber den offentlige overenskomst til april i år.   

- Men i og med vi overtager dem syv måneder før, den offentlige overenskomst udløber, effektuerer vi allerede ved udgangen af september de tilpasninger, vi skal gøre. Herunder at meddele dem, at de den 1. april 2018 overgår til serviceoverenskomst på den private overenskomst, og der er nogle andre aftaler omkring højere arbejdstempo, siger regionsdirektøren.

Ifølge ham var det årsagen til varslingerne om opsigelser og nedsat tid. 

Læs hele hans forklaring på, hvorfor han ikke mener, at Elite Miljø har gjort noget forkert.

Opsagt efter mere end 13 år

En af dem, der blev sagt op, var den 58-årige rengøringsassistent Jørgen Bo Jensen, der havde været i sin stilling i næsten 14 år. Hans fagforening, 3F, har efterfølgende hjulpet ham, så der i dag er indgået et forlig, hvor han har fået 65.000 kroner. 

Men de penge ville Jørgen Bo Jensen gerne være foruden, hvis han kunne fortsætte i sit job efter april, fortæller han.

- Jeg er skuffet og har det dårligt med, at det ikke er foregået efter bogen, siger han.

Læs mere om Jørgen Bo Jensens oplevelse af forløbet

Udlicitering fører til færre timer

Hvis Elite Miljø manglede arbejdskraft, da de overtog rengøringsopgaven, kunne de blot have ansat de ti nye i tidsbegrænsede stillinger, mener Pia Carøe. Hun ærgrer sig over, at flere af dem, der blev virksomhedsoverdraget, blev tvunget ned i tid.

- De syv, der er blevet sat ned i tid, har fået et tilbud, som de kun kunne sige ja til, hvis de ville blive. Men mange af dem har anden etnisk baggrund end dansk, så de skal have en indtægt og et arbejde for at kunne blive her. Sådan er vilkårene desværre i dag, siger hun.

Når flere er på deltid, kan det give arbejdsgiveren større fleksibilitet i forhold til arbejdstilrettelæggelse og betyde mindre overarbejdsbetaling, forklarer Ole Helby Petersen.  

De færre timer er ifølge professoren en af de væsentligste forklaringer på, hvorfor medarbejderne generelt oplever en netto lønnedgang efter en udlicitering.